BenQ 7"智能平板電腦 - 二手市場 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

二手市場 今日: 935|主題: 2320750

查看: 990 | 回覆: 7
BenQ 7"智能平板電腦


大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-18 00:38 |顯示全部帖子
本帖最後由 evajyn 於 12-9-18 00:53 編輯

BenQ 7"智能平板電腦
100%全新,平讓$1000

Android 2.3 作業系統
支援Wifi 及HDMI輸出
Cortex A8 1.5GHz
Mali-400 GPU 支援高清播放及3D遊戲
內置8GB記憶體
最高可支援32GB記憶卡
產品尺寸:194(長)×120(闊)×10(深)毫米
一年保養
王國熱話
有無人好似我咁、暑假計劃住係日本3-4星...
(分享)去完芭堤雅, 搵到一個地方好啱小朋...
旅遊初哥殷切期望的答案
大韓揀位


大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-18 12:57 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦


大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-19 17:20 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦

.'
大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-20 23:02 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-21 18:07 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦
大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-22 14:51 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦

.·
大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-23 21:09 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦

'
大宅

國民生產總值:2660


發表於 12-9-24 20:54 |顯示全部帖子

回覆:BenQ 7"智能平板電腦


© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.