•    22oC 99 %
BK Milk‧親子語
報喜!大S微博宣佈誕女 報喜!大S微博宣佈誕女
假日親子遊-馬寶寶社區農場 假日親子遊-馬寶寶社區農場
BK Milk 【中醫信箱】中藥可治好鼻敏感嗎?
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 慢磨榨汁機 (找到圖)
查看: 2064|回覆: 59
go

慢磨榨汁機 (找到圖)

禁止訪問


3460
發表於 12-10-7 17:26 |顯示全部帖子
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

馬年勳章 醒目開學勳章 蛇年勳章


33630
發表於 12-10-7 17:31 |顯示全部帖子
有慢速既咩??

塵世間最開心既事...........係當一樣好好食既野擺响你面前,而你又可以安心進食﹗如果你要响呢件事度加一個字﹗我只諗到一個"正"字﹗﹗﹗    ...

大宅

Rank: 5Rank: 5


3693
發表於 12-10-7 17:33 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

點慢法珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

玩具勳章 趣教勳章 畀面勳章 蛇年勳章 陪月勳章 大廚勳章 BK猜猜猜慶中秋 冬日勳章 春季勳章 炎夏勳章 秋日勳章 BK Milk勳章 hashtag影視迷勳章 馬年勳章


30616
發表於 12-10-7 17:37 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

點慢法象牙宮

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

大廚勳章 畀面勳章 BK Milk勳章


237739
發表於 12-10-7 17:55 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

有冇相愛.. 吹水... / 美食... / 旅遊...

禁止訪問

玩具勳章 趣教勳章 畀面勳章 叻叻勳章 有「營」勳章 蛇年勳章 wyeth冷知識勳章 陪月勳章 大廚勳章 遊學勳章 BK猜猜猜慶中秋 冬日勳章 春季勳章 炎夏勳章 秋日勳章 BK Milk勳章 hashtag影視迷勳章 馬年勳章


117497
發表於 12-10-7 17:56 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

大宅

Rank: 5Rank: 5


2863
發表於 12-10-7 17:57 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

用手??

象牙宮

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

畀面勳章 蛇年勳章 BK猜猜猜慶中秋 BK Milk勳章 hashtag影視迷勳章 馬年勳章


205738
發表於 12-10-7 17:57 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

人手翡翠宮

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

畀面勳章


85330
發表於 12-10-7 17:58 |顯示全部帖子
係咪即係手動咁解 ?

大宅

Rank: 5Rank: 5


1241
發表於 12-10-7 18:02 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

你係指手動榨橙汁個啲

大宅

Rank: 5Rank: 5


4064
發表於 12-10-7 18:19 |顯示全部帖子
無圖無真相

男爵府

Rank: 6Rank: 6


8230
發表於 12-10-7 18:21 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

点解要慢?

大宅

Rank: 5Rank: 5


2423
發表於 12-10-7 18:23 |顯示全部帖子

回覆:慢速榨汁機

係咪可以磨薯仔汁果種?如果係,sogo 有


禁止訪問


3460
發表於 12-10-7 18:31 |顯示全部帖子
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

男爵府

Rank: 6Rank: 6


7320
發表於 12-10-7 18:58 |顯示全部帖子

回覆:慢磨榨汁機 (找到圖)

我今日係荃灣吉之島見到有一個類似,我見 promoter 介紹緊,又係 sell 慢磨。

侯爵府

Rank: 9Rank: 9Rank: 9


21312
發表於 12-10-7 19:00 |顯示全部帖子

回覆:慢磨榨汁機 (找到圖)

慢成點?
磨足兩日先有野飲?

男爵府

Rank: 6Rank: 6


7320
發表於 12-10-7 19:00 |顯示全部帖子

回覆:慢磨榨汁機 (找到圖)

再睇清楚你幅圖, 應該係 sell 緊你幅圖果部機。

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11


32088
發表於 12-10-7 19:01 |顯示全部帖子

引用:慢成點? 磨足兩日先有野飲?

原帖由 rilley 於 12-10-07 發表
慢成點?
磨足兩日先有野飲?
禁止訪問


3460
發表於 12-10-7 19:03 |顯示全部帖子
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

大宅

Rank: 5Rank: 5


2730
發表於 12-10-7 19:03 |顯示全部帖子

回覆:慢磨榨汁機 (找到圖)

喺taste見過,好似二千幾(not sure),慢磨係保留多d果用,d汁濃d,好似係!我無仔細研究BK Milk‧親子語
報喜!大S微博宣佈誕女 報喜!大S微博宣佈誕女
  恭喜恭喜!大S與老公汪小菲的愛情...
假日親子遊-馬寶寶社區農場 假日親子遊-馬寶寶社區農場
知道這個「馬寶寶農墟」已有最少一年時間,因為不常到上...
BK Milk 【中醫信箱】中藥可治好鼻敏感嗎?
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
有立法會議員批評吳克儉外訪次數太多,上任年半,外訪1...