•    22oC 93 %
BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 出埠旅行 你地小朋友會唔會好易暈車浪/船浪/機浪? ...
查看: 298|回覆: 8
go

你地小朋友會唔會好易暈車浪/船浪/機浪?

公爵府

Rank: 10Rank: 10Rank: 10


25806
發表於 13-3-7 09:40 |顯示全部帖子
你地小朋友會唔會好易暈車浪/船浪/機浪? 有咩防法可預防?
王國熱話
紅米手機
呢部智能電話啱老人家用嗎?
4s有問題,應該換新機定整好?
請問大家平時用咩app睇戲!iPad iPhone

伯爵府

Rank: 8Rank: 8


19364
發表於 13-3-7 09:52 |顯示全部帖子

回覆:cherrieloy 的帖子

上機前不要吃得太飽,不要喝奶。會好d.

期待中_夢遊俄羅斯X風吹草低見牛羊@呼倫貝爾

大宅

Rank: 5Rank: 5


3009
發表於 13-3-7 09:58 |顯示全部帖子
我個仔成日搭車都會暈車浪
我都想知有咩方法

Birth   7 Mar
出世  3.04 kg        1個月 4.5 kg
2個月 5.93 kg        3個月 6.73 kg
4個月 7.4 kg          5個月 8.1 kg
6個月 8.57kg

公爵府

Rank: 10Rank: 10Rank: 10


25806
發表於 13-3-7 10:01 |顯示全部帖子
焯媽媽 發表於 13-3-7 09:52
上機前不要吃得太飽,不要喝奶。會好d.
我黎緊會帶仔去台灣玩, 坐飛機個幾鐘, 落機後又要搭成個鐘大巴先返到旅店, 係咪坐完飛機同巴士安頓左先比佢食野會好d?

男爵府

Rank: 6Rank: 6


5851
發表於 13-3-7 10:34 |顯示全部帖子

引用:Quote:焯媽媽+發表於+13-3-7+09:52+上機前

原帖由 cherrieloy 於 13-03-07 發表
我黎緊會帶仔去台灣玩, 坐飛機個幾鐘, 落機後又要搭成個鐘大巴先返到旅店, 係咪坐完飛機同巴士安頓左先比佢 ...
我個女又係勁易暈車浪,近15分鐘車都會嘔,反而坐機未试過暈浪,你去台灣咁近,唔好比佢係機瞓,等佢上巴士先比佢瞓覺,瞓醒去玩啱晒。

公爵府

Rank: 10Rank: 10Rank: 10


25806
發表於 13-3-7 10:42 |顯示全部帖子
kachun0123 發表於 13-3-7 10:34
我個女又係勁易暈車浪,近15分鐘車都會嘔,反而坐機未试過暈浪,你去台灣咁近,唔好比佢係機瞓,等佢上巴士 ...
希望可以啦, 因為我個仔唔迫得, 叫佢瞓佢偏偏唔瞓, 唔叫佢瞓佢就會無啦啦暈低

男爵府

Rank: 6Rank: 6


8022
發表於 13-3-7 10:58 |顯示全部帖子

回覆:你地小朋友會唔會好易暈車浪/船浪/機浪

我個仔搭車無事,搭船同飛機會暈浪,以前唔知,第一次佢8個月同佢去台灣,上機嘔到落機,之後每次出門,配平安藥時叫醫生開埋止暈止嘔藥水,過左海關俾佢食一次,可以舒舒服服咁去玩

男爵府

Rank: 6Rank: 6


5851
發表於 13-3-7 10:59 |顯示全部帖子

引用:Quote:kachun0123+發表於+13-3-7+10:34+我

原帖由 cherrieloy 於 13-03-07 發表
希望可以啦, 因為我個仔唔迫得, 叫佢瞓佢偏偏唔瞓, 唔叫佢瞓佢就會無啦啦暈低 ...
上機食個餐,帶部平板比佢玩/睇下戲,一陣就到,佢冇得瞓之餘又可以坐定定,分散注意力又冇咁易暈,一舉幾得

男爵府

Rank: 6Rank: 6

蛇年勳章


8238
發表於 13-3-7 11:19 |顯示全部帖子
bbmuimui 發表於 13-3-7 10:58
我個仔搭車無事,搭船同飛機會暈浪,以前唔知,第一次佢8個月同佢去台灣,上機嘔到落機,之後每次出門,配 ...

係喎, 可以去配啲藥水俾佢地打底喎
BK Milk‧親子語
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
有立法會議員批評吳克儉外訪次數太多,上任年半,外訪1...
沒有貴價玩具的好玩生活 沒有貴價玩具的好玩生活
初為人母,對住初生嬰兒,初時只會買一些昂貴的玩具,那...
為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭 為癌症兒童打打氣 美國空軍剃光頭
  【美國消息】最近出現了一個怪現象...
幼兒食譜:意大利米仔意粉 幼兒食譜:意大利米仔意粉
假若周末爸爸休假在家煮食的話,我們都選擇煮粉麵之類的...