•    28oC 91 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 手機樂園 唔知買咩機好?
查看: 192|回覆: 1
go

[其它] 唔知買咩機好?

大宅

Rank: 5Rank: 5


2885
發表於 13-7-26 23:55 |顯示全部帖子
唔打機 但要聽歌, 影相好的

有無推介

約2500
如更平仲好啦~

王國熱話
原來人品---才是最高學歷!
[轉貼] 培養高EQ孩子
(轉貼) 喝奶茶的壞處
港人十大錯別字排行榜

男爵府

Rank: 6Rank: 6


6135
發表於 13-7-27 08:22 |顯示全部帖子

回覆:唔知買咩機好

我用過国產机幾好架,不過驚爆就唔好啦。

阿尼陀佛   enjoy enjoy
black lady/sexy cool/fifty cent/多肉動物/式持恒/沈思懷


你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊