•    31oC 67 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 今集小b 大作戰
查看: 522|回覆: 12
go

今集小b 大作戰

男爵府

Rank: 6Rank: 6


5515
發表於 13-7-27 22:10 |顯示全部帖子
你地鍾意邊個?我就鍾意音樂家庭的天才小妹妹,佢識reject 爸爸話唔夠時間買cd ,好smart 呀!


王國熱話
你地陀孖b,幾多個月重幾多磅?
孖b系政府做唐氏綜合症不會抽血
孖B全母乳
孖仔會唔會生得特別辛苦?

大宅

Rank: 5Rank: 5


1754
發表於 13-7-27 22:15 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

個個都鍾意
個個都叻

我個女上星期六,同今日一路睇一路喊唔知佢喊咩

子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7


11786
發表於 13-7-27 22:15 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

我都鍾意音樂世家妹妹,好醒

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

hashtag影視迷勳章 馬年勳章 玩具勳章 春季勳章 BK猜猜猜慶中秋


37618
發表於 13-7-27 22:15 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

美結大宅

Rank: 5Rank: 5


4613
發表於 13-7-27 22:17 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

好感動如果我仔咁醒,我都開心到喊!子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

BK Milk勳章


14568
發表於 13-7-27 22:17 |顯示全部帖子
個個都好可愛

男爵府

Rank: 6Rank: 6


9520
發表於 13-7-27 22:18 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

孖妹大宅

Rank: 5Rank: 5


2472
發表於 13-7-27 22:18 |顯示全部帖子

引用:個個都鍾意個個都叻我個女上星期六,同今日

原帖由 田七太太 於 13-07-27 發表
個個都鍾意
個個都叻
女女都感動?

子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

馬年勳章 畀面勳章 BK Milk勳章


14525
發表於 13-7-27 22:19 |顯示全部帖子
個個都可愛!
上集睇完,今集追~~~

水晶宮

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

畀面勳章 叻叻勳章 BK Milk勳章 馬年勳章


52242
發表於 13-7-27 22:20 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

個個都好叻!

I 大蚊豬   

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11


41813
發表於 13-7-27 22:27 |顯示全部帖子

引用:你地鍾意邊個?我就鍾意音樂家庭的天才小妹

原帖由 MISSICE128 於 13-07-27 發表
你地鍾意邊個?我就鍾意音樂家庭的天才小妹妹,佢識reject 爸爸話唔夠時間買cd ,好smart 呀!

...
重有買cd都識砍價大宅

Rank: 5Rank: 5


1754
發表於 13-7-27 22:45 |顯示全部帖子

引用:Quote:原帖由+田七太太+於+13-07-27+發表個

原帖由 rainy1029 於 13-07-27 發表
女女都感動?
佢可能以為小朋友比媽媽趕走

個個小朋友出門口都喊

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11


35528
發表於 13-7-27 22:51 |顯示全部帖子

回覆:今集小b 大作戰

好鐘意lee個節目,好益智,我同阿囡一齊睇!