•    25oC 77 %

嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 自由講場 考試期間煲咩湯水好?
查看: 256|回覆: 6
go

考試期間煲咩湯水好?

大宅

Rank: 5Rank: 5


3523
發表於 13-11-30 11:46 |顯示全部帖子
見佢挨得咁辛苦又幫唔到,煲D咩湯水可以幫下手?


水晶宮

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

馬年勳章


53323
發表於 13-11-30 11:48 |顯示全部帖子
本帖最後由 mercurycc 於 13-11-30 11:48 編輯

魚湯易吸收.
幾大?

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11


38345
發表於 13-11-30 11:51 |顯示全部帖子
栗子南瓜、椰子雪耳煲雞
我近日忽然發錢寒,要努力搵錢儲錢呀!$$$

大宅

Rank: 5Rank: 5


3523
發表於 13-11-30 11:55 |顯示全部帖子

引用:+本帖最後由+mercurycc+於+13-11-30+11:48+

原帖由 mercurycc 於 13-11-30 發表
本帖最後由 mercurycc 於 13-11-30 11:48 編輯

魚湯易吸收.
高中啦!大宅

Rank: 5Rank: 5


4725
發表於 13-11-30 16:30 |顯示全部帖子
記得當年會考..我媽會簡中煲天麻魚頭湯我飲..好濃藥材味(我 鐘意)

珍珠宮

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11


32424
發表於 13-11-30 16:32 |顯示全部帖子

回覆:考試期間煲咩湯水好?

小朋友鐘意飲咩湯就煲咩湯。

唔好將我D留言刊登報紙/雜誌/電視...., 上來傾下計吹下水, 唔好出賣我呀~

子爵府

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

馬年勳章 陪月勳章 BK Milk勳章


10980
發表於 13-11-30 16:43 |顯示全部帖子
清潤湯水