Canon

攝影 - Canon x Baby Kingdom

canon cameras

親子 Canon 攝影研習室 香港討論區

Canon Baby 討論區
canon cameras - Baby Kingdom
首頁 / 攝影攝錄Q&A / 瀏覽問題

瀏覽問題

你好Jenny, 我不是攝影高手,不過都希望帶小朋友去外地旅行時可以幫佢地影靚相。所以都有好多問題,好似當我遇到好靚的風景,想將小朋友與風景放在一張相內,是否不可能影到小朋友清楚背景又清楚? 多謝你。

多謝你的提問,其實拍攝時希望風景和小朋友都同樣清楚,若你懂操作光圈,就首先要將光圈收細如8或以上數值的光圈,但要留意環境一定要有足夠光線,因 ... 詳細內容 »

Scroll To Top