2020-05-20

2.3K

【育兒分享】大寶 VS 二寶 養育大不同

作為一個媽媽,生幾多個小朋友都一樣咁愛佢。

不過,其實照顧大寶同二寶都真係有少少唔同。
好多原因都係因為,唔想令大寶覺得自己被冷落,我好怕和牛B覺得我哋將所有愛、精神同時間花晒去BB到。


所以,同以前完全唔一樣。

就算妹妹喊,會望下咩事唔係濕片、手腳唔係太熱/太凍,唔係肚餓,就會俾佢喊一陣。仲記得上胎生完和牛B,我成日都會抱實佢唔放。仲成部手機都會係和牛B嘅相,仲要差唔多張張都一樣樣!


今胎手機嘅相無之前咁誇張,唔會每一分每一秒都拎住手機捕住影相。
亦因為都要顧及和牛B嘅感受,今胎比起上胎,無以前咁時時刻刻抱到BB實一實。
所以,要攬不如兩個寶貝一齊攬住啦。


外出方面,以前生完和牛B周圍都唔敢俾和牛B去。

好驚出面細菌多,今胎都唔見得出面無細菌,仲遇上了COVID-19。

不過,最近疫受控。趁住假期我哋都會駕車去郊外/沙灘俾和牛B放電。


兩個幾月大嘅BB,初嘗踏沙滋味

和牛B同妹妹好唔同,和牛B細個好扭計,特別係夜晚可以扭足成晚,又喊得好大聲。

相反妹妹好少扭計,喊又喊得好溫柔。


妹妹夜晚亦可以乖乖自己瞓覺,唔需要我攬住瞓覺。兩姊妹唔同嘅地方,和牛B出世好白淨頭髮好少,而妹妹出世係黑珍珠頭髮都多過家姐好多。

我覺得上天賜咗妹妹俾我哋,真係好好! 和牛B好愛錫妹妹,好照顧妹妹。妹妹扭計喊,會抱住妹妹叫妹妹唔好喊,安撫妹妹。

和牛B絕對係一個好家姐,有兩個寶貝女我真係好幸福。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

7歲女被親後發燒一星期 醫生:有7種症狀不要親小孩!

8歲仔跛行揭患骨癌只剩數月生命 爸媽陪過最後時光

偷食媽媽偷肥朱古力 7歲女心悸抽筋中毒險死

10歲仔有蛋白尿爸媽急送醫 醫生:學童十分常見

緊貼新冠肺炎最新相關資訊