2018-03-15

1.9K

【育兒心得】成功戒掉奶咀啦!//3步曲

和牛B夜晚瞓覺係一個比較扭嘅小朋友,基於初生時嘅生活環境同埋習慣影響之下。

和牛B平日係喺婆婆家過夜,而假日我自己照顧,當時餵母乳嘅我,我可以俾佢埋身食奶瞓覺。

由於和牛B夜晚瞓覺比較扭,為減輕婆婆嘅疲勞及容易照顧,所以喺和牛B大概3個月大時,我就買咗佢人生第一個奶咀。起初,和牛B都唔鍾意食奶咀,佢會吐返出嚟。慢慢佢對奶咀就起咗一份感情,同埋奶咀癮。


以前出街坐Car Seat、Hip Seat都唔洗食奶咀,變到一坐Car Seat就要食奶咀,喺Hip Seat想瞓又一定要有奶咀先得…

唔知由幾時開始,對奶咀產生咗呢種強烈嘅依賴。因為和牛B有濕疹,皮膚痕會特別憫,所以俾奶咀佢都有安撫之用。而我哋喺和牛B大概2歲半開始幫佢戒奶咀,對佢嚟講兩年幾嘅習慣,突然要改變,明白佢都需要時間習慣嘅。所以我唔會一下子全部情況都唔准佢食奶咀,佢崩潰大喊喊好耐時,大人都唔好受。

第一步:Car Seat

而戒奶咀,我哋分咗3步曲。首先當然係戒唔係最常遇嘅情景,就係坐Car Seat食奶咀。不過,食慣咗突然要戒,父母真係要忍耐一下。佢哋嘅堅持係可以好持久,會不停扭同埋喊。而我哋就會不停分散佢注意力,叫佢一齊唱下兒歌、、帶啲小玩具上車、睇下窗外面有啲乜,例如話我見到月亮先生呀。

戒期:大概4-6次車程

第二步:Hip Seat

坐Hip Seat時戒掉奶咀瞓覺,其實呢個相對地容易得多。因為佢寧願唔瞓,都要食奶咀,咁所以唔需要做啲咩,總之無奶咀就唔瞓。久而久之,佢太重之下我都無再用Hip Seat。

第三步:瞓覺

瞓覺食奶咀相信好多BB都會有呢個習慣,和牛B都唔例外。而作為一個在職媽媽,喺唔想影響日常工作情況下,我揀咗長假期(農曆新年假)開始幫和牛B戒奶咀。
當然要有個開場白,其實呢個方法未必係100%好,但對我哋和牛B嚟講係有效,而且係估唔到咁快就戒得甩。


和牛B姨媽有咗BB,而和牛B亦一直好期待表弟出世仲好錫表弟。所以我哋就同和牛B講佢大個女唔需要再食奶咀,奶咀就送俾表弟啦。而以上嘅對話我就喺日常時間同和牛B講,而佢係應承咗。所以到睡前,當佢要求奶咀嘅時候我就會重覆及提醒返佢,佢應承咗戒奶咀同埋俾表弟。

而我最估唔到,佢只係喊咗1聲就無再要求,仲好乖合埋眼瞓覺。持續咗3晚,我哋就成功戒咗了。

戒期:3晚

奶咀,本身係一樣幾矛盾嘅安撫物品。BB瞓覺需要有安全感,咬住奶咀啜下啜下就會有安慰。但用得太耐,我又會擔心影響佢牙形會生得唔靚,甚至乎哨牙。不過凡事無對與錯嘅,只要家長覺得係適合同有需要就要用。Facebook專頁和牛B嘅成長專頁


Instagramwagyubmami

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【再次擁抱摯愛的聲音】錄載亡母遺言玩具熊被盜  4日後奇蹟尋回!乖女喜極而泣

媽媽晚晚氹BB瞓覺好嘥時間?3招糾正初生BB作息

小朋友不願睡偷走出房?哄孩子入睡7個好方法

用三天告別吃了三年九個月的奶嘴

緊貼新冠肺炎最新相關資訊