2016-11-29

4.4K

媽媽分享犯錯:沒有完美父母…

媽媽分享犯錯:沒有完美父母…

一位媽媽關於育兒中犯錯的分享,提醒各位父母,應該停止執著於細微的事情。

Kara Lewis Newton 解釋,她正要駕車到學校,為兒子送上切好了的芹菜,因為她忘記了給他放好。

她在 Facebook 中寫道:"為什麼?因為我沒有看他的袋子。"

"我忘記了他今天需要這些芹菜,我不知道兒子為什麼需要它,但這是他今天要用到的。"

Kara 繼續談到,這不是她第一次遺忘了什麼-因為這不過是為人父母會遇上的事。

"我的孩子不是每天都有乾淨的襪子穿;我忘了要回覆派對邀請;需要現金時,往往都沒有。"

"孩子常常找不到外衣;午餐中,可能混了萬聖節的糖果;有時候,我什麼內容都沒有看就簽名了。"

"而我常常都沒有檢查孩子的袋子。"

媽媽分享犯錯:沒有完美父母…

雖然犯了不少錯誤,但 Kara 每天都努力地照顧子女。

"我希望20年後,他們不會記起我忘記了給他帶這些芹菜吧。"

"我祈求他們只會記起,每天我有多努力照料他們,給他們好人生… 希望孩子知道,無論發生什麼事,父母有多愛他們。"

不少父母都感同身受,短短一個星期有超過26,000個分享。

一位媽媽回應:"多謝,今天我真的很需要聽到這些說話。這個星期,我感到我做錯了所有的事,而這個分享讓我知道,我不是唯一一人呢。"

"我要停止去想,家中所有的事都必需要完美。"

Source: Mum's Honest Post About Parenting Mistakes Reminds Us No Parent Is Perfect (And That's Okay)


相關文章

【BB保險】愈早買愈安心?點幫小朋友揀保險?一Click比較全港醫療、危疾、儲蓄保險計劃!

【1-5歲教養】教導孩子「分享」,爸媽要知道的「分齡」法則!

【誤吞電池】女嬰進食時疑似鯁喉 求醫後揭誤吞電池燒穿食道

【家長注意】照顧嬰幼兒切記「3不2要」原則 一個動作好危險勿亂做!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊