2018-09-26

2.8K

發展商按揭 之 二按陷阱

近年,政府不斷推出新的辣招以壓抑樓市,各大發展商則以不同方式作招來,令買家只需投入少量資金作首期,便可成為業主;標榜必批的一按八成或一按+二按計劃,講到真嘅一樣,間接誘使首置客或投資者高追入市,當中潛伏住陷阱,不易察覺皆因時辰未到。

事實上,發展商提供按揭有兩種形式,前者,由發展商提供指定財務公司,一按成做樓價(80%-85%)按揭,聲稱免壓力測試及入息審查,好似好正,但請留意以下幾點:

1. 供款期頭三年利息與銀行相若,但第四年開始利息就雙倍計算大幅增加,變相迫使業主於三年後轉回銀行上會,若然經濟轉差,物業估價下跌,轉按到銀行時需要自掘荷包補差額,冇錢補的話,唯有繼續於財務公司捱貴利息。

2. 與財務公司借錢,必需選用指定律師樓辦理手續,故此律師費一定比一般高。

3. 財務公司會收取借額1%作為手續費;還有一些申請費用,即使批核失敗亦不會獲退還款項。

4. 選用發展商提供的按揭,樓價的折扣優惠通常會少幾個%。

後者,是樓價額外兩至三成由發展商夥拍財務公司提供的二按計劃,由於涉及一按銀行的審核程序,壓力測試等條件,必須跟足金管局指引,請留意以下幾點:

1. 二按的貸款,必須先經一按銀行審批並同意後,方能借出二按嘅貸款。

2. 二按部份的壓力測試一般會用封頂利率P+3%去計算,申請人好多時因為無法提供足夠入息證明及稅單,導致批唔到二按而大失預算。

3. 借額同樣要收1%手續費。

4. 有機會要用兩間律師樓,支付兩邊律師費,因為有一按+二按。

其實買樓方面,如果首期資金唔夠的話,尚有其他辦法,留待我稍後再同大家分享。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

緊貼新冠肺炎最新相關資訊