2020-09-22

2K

【傭家有道】粗心姐姐魚湯遺魚鈎 網民:證明畀你睇呢條係海魚

好姐姐難求!細心的姐姐更是少見!日前有僱主在網上訴苦,指自己姐姐雖然已在其家中工作了三年,但向來粗心大意,煮魚湯時更未有留意口中的魚鈎,令她非常崩潰。不過有網民則解釋,魚的口中遺有魚鈎實屬平常,有人更指「我細個嗰時,阿媽又要返工又要煮飯,呢啲情形成日都會發生!」

更多文章:【緣分的力量】救女恩人遺英文詩詞 港媽盼物歸原主︰係你令佢鍾意文學

僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」發文,指其工作了三年的姐姐粗心大意。姐姐早上煮給其兒子的魚湯中,竟有魚鈎在魚的口中。她形容:「我深知好工人難求,但有時都真係好崩潰!」不少網民都批評姐姐未有細心洗魚,表示:「我姐姐也一樣,其實佢哋用心做所有嘢點會發生呢啲事呀!」

不過,有人質疑為何未有用魚袋隔渣,也有人表示魚的口中有魚鈎實屬平常,甚至「我阿媽煮咗幾十年飯都會咁啦,何況家傭姐姐!」認為餵小朋友的話應親力親為,不應假手於人。網民獻計,「叫姐姐以後煮魚湯切咗個魚頭先煲,就唔會有呢個問題!」


相關文章

【傭家有道】有愛姐姐用兩日特製印尼生日餐 賀僱主生日

【傭家有道】巧手姐姐自硏紥辮款式 人媽大讚:應發掘姐姐長處!

【人爸最痛】爸爸拿酒請客驚覺被兒子加料 珍藏10年藥酒報銷

【傭家有道】超窩心姐姐6點起身榨汁煎腸粉 僱主:仲要分配時間份量

緊貼新冠肺炎最新相關資訊