2019-03-27

8.4K

媽媽大呻whatsapp谷三大煩事:講是講非,浪費data!

人係群體動物,總會不知不覺和臭味相投嘅人埋堆,形成一個又一個嘅小圈子。就好似Whatsapp嘅媽媽谷咁,你諗得出嘅分類都有,例如同年同月BB谷、醫院生仔谷、幼稚園同班谷、小學同班谷、同區媽媽谷等等。

你想埋堆,好簡單!只要交換電話,就可以廣交天下媽媽谷。加入呢啲谷除咗係因為想識朋友之外,亦都係想交換情報。有媽媽就驚,如果無入谷,就會Miss咗啲資訊,為免「全世界都知,係得你唔知」嘅情況發生,就會不知不覺間入咗好多Whatsapp媽媽谷!

不過亦都冇媽媽呻,入咗呢啲谷之後,不單止無收到啲咩有用情報,反而仲多咗煩惱!

1. 講是講非

育兒資訊就無啦,人多嘅地方就有是非,一班女人講C6,99嘅壞話就大把!「Join咗一排,最後都退晒,發覺日日講來講去都係果啲,講99c6衰野最熱鬧」、「我入咗個都講99同c6點衰,跟住我話冇呢啲情況,佢話點都有少少掛。跟住啲group友就繼續踩99同c6,我睇都冇睇就退左。本來純粹想join 多啲資訊,交流下湊b,最後發覺浪費data」啲是非來來去去都係果啲,你唔悶我都悶啦!

2. 瘋狂式洗版

明明個topic就只有兩個人傾,點解唔私下講?有無諗過其他谷友無興趣知道你哋啲嘢?「沉日仲有個講到話個自已大哂肚跟住老公又打佢,又話99話佢早產又咁又咁,但明明得兩個人講點解唔私底下wts傾?係都要喺個群講,擺底電話都無半個鐘就8百幾個信息,我睇都唔想睇就退左。家家有本難唸的經嘛,呻完都係想有人讚同你既說法,等自己滿足感大啲啫」入咗呢啲谷,簡直係浪費data!

3. 淪為Sale嘢、賣廣告嘅平台

想交流吓育兒資訊?你諗多咗啦,從來女人錢係最易賺,Sales又點會放過呢個平台?層壓式推銷、做facial、支x寶優惠,日日收到同一條信息都咪話唔煩!「之前join左2個媽媽谷都退左,本來係想交流下湊B日常野,但有時係谷講野無人理你,仲有啲人每日都要Send支x寶條link出來擾人」

 

不過都唔係個個谷都係咁嘅,都有媽媽分享好好彩入到啲真心有用嘅谷,互相解答問題:「講是非嘅唔多喜歡,之前有一兩個群係咁,想退又唔好意思。但同月日出世同一個同月既就keep 到日日睇。因為果到啲媽媽幾好,有咩唔明會問又會答,有時有啲突發問題,有啲有經驗媽媽會解答到。有時又會分享吓啲實用野,bb有用資訊。又會分享吓大家小朋友既開心野。」

如果唔想接收咁多是非,有媽媽就建議,只係參加一啲有用嘅谷,要斷捨離咁話:「又或者只join 個女學校班group 同級group, 都係分享學校/教育資訊, 對下功課。」

大家又對呢啲谷有咩意見呢?即上討論區一齊傾

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【我們以為習慣就好了】二寶媽媽的內疚感

應做全職媽媽定重投職場:SixHat助你理智決定!