2016-04-14

2.9K

準爸爸的小試煉

20160414_dad

洗衫,煮飯,拖地。家務樣樣都做……不好。上次趁Lu媽睡了,用洗衣機仲搞到水浸。

Lu媽醒來睡眼惺忪,見我由「水上樂園」出來,笑了半天。我呆若木雞,然後把衫由機拿出來用手再洗。

由少少的家務做起,其實有心一定會做得好,最少可以幫輕一下陀B的媽媽。準爸爸一起加油!

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

緊貼新冠肺炎最新相關資訊