2019-04-29

2.3K

從遊戲學理財:孩子的『買手體驗』玩競價

不少父母都希望教導孩子理財的重要,不過很多時候,理財牽涉了很多複雜和抽象的概念,是孩子們難以明白的,所以最好的方法是從遊戲入手。

剛剛上星期,我們帶孩子去了一個『產業體驗』活動,是我們住的村政府連同村內的中小企一起協辦的,目的就是要向村來的小朋友們介紹他們的產品和服務。當中有酒店業和餐飲業等等。但最特別的是魚類批發市場也有代表在場,他們的體驗活動,使我的孩子都感到興趣,我們就馬上報名參加了。

首先他們為各位參加的小朋友都戴上一頂帽,在帽上寫上小朋友的名字。然後由從業員解釋魚市場的日常運作。由漁船回到港口,到把漁獲運到魚市場批發拍賣的過程逐一講解。之後有趣的事就開始了!

從業員首先請一共12個小朋友,戴上他們早已寫上名字的帽子,再每人分發10萬日圓的代幣給每個孩子,然後帶他們到室外地方,那裡放了大約十箱漁獲,有平價魚,也有中價魚,當然也有最貴的藍鰭金槍魚,雖然那些只是模型,但也栩栩如生!

首先,從業員向孩子們講出今次任務,就是以最高價買得漁獲。第一箱漁獲推出,是一箱平價魚。從業員說出這箱魚的底價是1000日圓,然後就問誰願意出價買這箱魚。有小朋友大叫2000日圓,也有另一位小朋友大叫3000日圓。最終由大叫3000日圓日圓的小朋友投得這第一箱漁獲,馬上要向從業員交錢,然後從業員就在那箱上寫上中標的小朋友名字。

每個小朋友都興高采烈的出價,而每人都買到他們各自的一箱魚獲。但正當大家都以為遊戲快要使,從業員就推出了最貴價的藍鰭金槍魚,還說,如果誰可以買到這條藍鰭金槍魚,就是今次這個遊戲的贏家!可是每個小朋友在一輪興高采烈的出價後,沒有一個小朋友有足夠的錢去競投這條藍鰭金槍魚,究竟這班小朋友之後會怎樣去贏這個遊戲呢?我們下回分解!

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

人有我都要有?孩子扭買玩具 父母4大必學解釋要點

【從小學理財】13歲仔代同學繳$402飯錢?三招培養良好理財習慣

【成家日記】睇樓趣:業主斷手?跳舞表演力sell有冇伏?

【親子理財】網上小遊戲引導孩子辨明:需要VS想要

緊貼新冠肺炎最新相關資訊