2016-06-30

8K

孩子情緒管理非小兒科

mj_0630_1

本地孩子每日披星戴月,學習十八般武藝,亦可能遇上跟同學或家人相處等各式問題,當壓力與負面情緒交織,孩子卻有時未必懂得宣之於口。致力推動遊戲教育的專家Dr. Winnie Wong認為,父母要先明白情緒無分對錯,嘗試透過聆聽和遊戲了解孩子的感受,再協助孩子管理情緒。

 

情緒無分對錯 表達方式最重要

孩子情緒問題近年成為社會關注議題。旨在協助提升基層家庭孩子的全面發展、由香港小童群益會主辦的「美贊臣童懷希望」計劃,今年注入「孩子情緒管理」元素,特別邀請了於美國修讀博士課程專門研究遊戲教育的Dr. PLAY創辦人Dr. Winnie Wong,設計多項親子遊戲及講座,讓參與計劃的家長更了解如何處理孩子情緒。

 

Dr. Winnie指出:「情緒其實無分對錯,父母要幫忙引導孩子以正確的方法表達,例如透過傾談、書寫或運動,而不應以傷害自己或別人的方法來發洩。」美贊臣自2009年起支持香港小童群益會舉辦「美贊臣童懷希望」計劃,參與人次超過9萬。

 

bkmilk_0630_3 Dr. Winnie Wong (左三) 、美贊臣義工及香港小童群益會義工帶領親子遊戲

 

善用遊戲教育  教孩子輸得起

Dr. Winnie認為要令孩子快樂,父母首先要找出孩子情緒問題的根源:「不論家長工作如何繁忙,每日至少要給子女15-20分鐘專注的親子時間,並記得要暫時撇開自己的壓力和情緒。」

 

另外,Dr. Winnie主張父母透過親子遊戲,先了解孩子的情緒狀態,再從遊戲中教導如何處理。她提醒家長不宜在遊戲上過度遷就孩子,要讓他們學習『輸得起』,否則會妨礙他們建立正確的價值觀及與人相處的模式,有機會引發更多情緒問題。

 

bkmilk_0630_2 「美贊臣童懷希望」計劃舉辦多項親子活動

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【親子急急問】開學後小朋友感焦慮低落情緒 不願回校?家長必學四步曲!

【港識教養】家長講「唔可以」令小朋友更叛逆?專家:應簡短解釋原因

ADHD女獲媽媽悉心照顧兼鑽研教養書籍 姐姐:媽媽改變了妹妹的人生

【港識教養】媽媽育兒就快崩潰?專家:運動、安排課程都有幫助!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊