2020-08-28

1.3K

家長教育五大法則 順利令孩子學會主動分享

小孩喺成長階段中,玩具可以分享、輪流排隊玩呢種正確道德觀念,對佢哋而言依然有點模糊。有家長認為小孩年紀尚細,唔識分享係正常,但其實「分享」呢種社交行為,早喺嬰兒時期已經出現,8個月大嘅嬰兒會向父母分享食物。

只係「分享」去到幼兒時期就變得複雜,因為佢哋開始明白「分享」會有可能包括「犧牲」。而有部分家長認為分唔分享應該由小孩自己決定,大人唔應該干涉或強迫,咁究竟應該要點做呢?

更多文章:講大話不代表壞小孩 小朋友屢次講大話 皆因唔想父母對自己失望

如何引導幼兒(1 – 3 歲)學會主動分享?

1. 以身作則,做一個好嘅榜樣
跟以往教育一樣,小孩將來人格如何,有一大部分由家長身上學習。要小孩學會主動分享,首要係家長們喺日常生活中樂於分享。分享唔單單只物品上,可以與小孩分享每日所見所聞、亦可以分享時間去陪伴小孩。形形色色嘅「分享」都係一個教育樂時機!

2. 給予小孩多點時間,需要協助小孩認識自己情緒
好多時候,家長一旦急於想解決問題,而直接喺小孩手中拎走物品,強迫小孩與人分享。其實小孩一時三刻唔分享,唔代表佢自私,而係佢需要時間消化自己感受,如果家長可以喺呢個時間作正確引導,絕對係一個良好學習嘅契機。

更多文章:孩子成日爆喊點算好?家長先要明白子女爆喊原因

3. 站在孩子角度去引導學習
承上一點,如果出現希望小孩分享嘅情況,而留意到孩子不情願嘅表情,嘗試係佢角度諗一諗個感受,甚至可以先問問小孩「你玩完之後,弟弟可唔可以排你後尾玩呀?」又或者可以提供選擇:「你有冇另一個顏色嘅車車可以俾妹妹玩呀?咁兩個咪可以一齊玩囉。」俾佢哋知道分享嘅可能性。

4. 營造更多人玩,會更好玩嘅氣氛或機會
例如小孩獨自玩一個玩具,可能只有一兩種玩樂模式,若果多一個人玩玩具車,可以有角色扮演、可以有多種玩具一齊玩嘅時間。令到分享一事比起獨自玩樂更吸引,日後學會更主動分享甚至邀請別人參與。

5. 引導語氣 及用字相當重要
唔少家長鐘意用威脅、強迫小孩作出分享,亦會成日將「唔分享嘅小朋友,無人鐘意!」掛喺口邊,幼兒眼中只會理解成:「我嘅嘢被拎走咗」、「我玩梗嫁,點解要拎走。」咁樣反而會令小孩覺得唔公平,而且經常被讓步、被分享嘅小朋友亦學唔識與人分享同溝通,事事都由大人控制及決定。 所以用肯定句會比較合適,例如:「你做得好好呀,肯同人分享,更加多人想同你玩喇!」一方面稱讚,另一方面點出分享嘅好處,作為正確嘅引導。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

「這是我的!」寶寶佔有慾強,家長該怎麼應對?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊