2018-04-21

2.6K

超聲波掃描 變 指甲設計

超聲波掃描變指甲設計

這位美容師的一個舉動,引起了全球的注目和興趣:她把顧客的胎兒超聲波掃描,轉成一個指甲設計。

Sarah 以 Stacey 腹中孩子的超聲波掃描為本,塗畫在她的指甲上。

自從分享到 Facebook 上,這位美容師的獨特設計就變得火熱,已經分享過萬次。

"太瘋狂了,我對大家的反應,感到很震驚呢。"

下個月開始,Sarah 的美容店就開始提供這項 "胎兒超聲波掃描美甲",已經有不少預約。

Sarah 說,早在4個月前,當時 Stacey 正在懷孕中期,她就開始了這個主意,更著她到醫院檢查後,準備一下超聲波照片。

"這並沒有什麼感情原因的—純粹想試一下新主意而已。"

"我收到不少要求,來自失去了嬰兒的媽媽們,這對他們,是很重要的回憶。"

一次這樣的美甲,要40英鎊 (約440港元),其中一隻指甲是嬰兒的超聲波掃描圖。

"其他美容店都收到相關要求呢,這看來成了一個潮流,我收到不少來自其他地方的留言呢。"

Source: Beautician's 'Baby Scan Nails' Become Global Sensation

 


相關文章

【一生人只有一次?】一年慶祝「兩次」生日的 Baby Jackson

女孩親手為妹妹接生喜極而泣 經歷媽媽3次流產後終做大家姐

70歲婆婆正懷孕6個月 有望成為世界上最年長產婦!

行行吓街,阿仔要出世… 淡定媽冷靜抱B返屋企

緊貼新冠肺炎最新相關資訊