Friend 就會叫您做「喂!」

學習教育
Posted on February 23, 2017 By       8,671

wei

前幾天為了補給物資,到了教師購物集中地,進了大門以後,有一張紙,上面寫著現時香港教師的薪水表。站在我旁邊的朋友向我潑了冷水,說道:「點解人做老師你又係老師,你仲攞緊綜緩咁!」

 

我無言以對,我的確同別人想像中的老師有別,但當我一面購物,一面聽到那些不斷投訴學生煩厭,學校內的政治鬥爭,我慶幸自己係攞緊綜援但內心富貴。

 

因為我有一班細我二十年都同我玩到癲嘅朋友仔!

 

經過寒暑,我同學生嘅關系似乎真係要老套地講句:「friend過打band!」。當然我無忘記到做老師應該要教好學生嘅責任,但輕鬆愉快嘅相處之道依然係我地工作室最堅持嘅一個「家法」!

 

有時當您同一班知己良朋歡聚嘅時候,佢地會叫你全名仲有豪情壯志地叫聲你做「喂!」喺Studio嘅歡樂氣氛下,依排有個學生叫我地嗰時有點短暫失憶,叫咗我地做「Miss…….喂」。

 

當下我地都只顧捧腹大笑,都忘記咗「喂!」完之後,總要同小伙子解釋一下稱呼老師的禮節。但係當嗰一下叫到過黎嘅時候就有種甜味,一種親切而充滿感情的味道。

 

作為一個教育者,我無法滿足到所有孩子嘅成長需要,但做到佢尸地既一個同路人,的確係緣份。對住班小鬼頭,每個星期都好似有講唔完嘅話題咁,有時明明上兩個星期傾過外太空傳統,今個星期重覆返依個話題都好似唔覺悶咁,同我地成年人所講嘅知己好友一樣,十年前嘅醜事,講二十次都唔會厭一樣,明知前因後果,但聽到總係會出現同一個笑容。

 

而聽佢地講野,聽幾多次都不至厭煩。

 

Canace.Y (ICHA繪畫分析師)
藝術樂園投入推廣新形式的藝術教育,希望透過不同的題材和主題介紹藝術教育的多個可能性和分享工作室內與小怪獸們的日常!
 
© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.