makko的日誌 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區
分享 小朋友多參與表演活動,對學習及成長很有幫助
熱度 1   makko   18-12-14 08:43   108   沒有評論
偶然聽到小朋友話學校有小型音樂會或者班際比賽,可以表演喜愛的樂器, 我會很熱心幫他們準備一些適合的歌曲去玩,因為我很鼓勵佢地参與各項表演 6-8歲的小朋友往往喜愛表演,比賽,他們都會主動花時間去練習,因為他們想在認識的人面前有好表現 對於初學音樂的小明友,請爸媽多鼓勵參與各大小表演活動,先建立自 ...
分享 小朋友的學習很受朋輩影響
熱度 1   makko   18-12-12 22:10   85   沒有評論
7-8歲的小朋友開始關注其他同齡的朋友, 他們的學習也會受朋友的影響, 我也常被小朋友問, "同我同班的邊個邊個學到那首歌? 我小息時跟邊個邊個一齊去了音樂室彈琴" 如果有相似興趣的朋友或多或少都有助學習, 爸媽可多鼓勵小朋友課餘邀請其他好朋友一起練習, 互相欣賞同學習, 但不要作比較,避免打擊小朋友的自信心&nb ...
分享 6-7歲的小朋友學習最需要父母一起參與
makko   18-12-11 08:25   84   沒有評論
剛升上小一,對於所有事都會好奇,但這階段仍然十分倚賴父母或監護人 我常常聽見這年紀的小朋友同我說,`我鍾意媽咪陪我練琴,爸爸陪我。。。` 這年紀的小朋友自律性也比較低,學了的知識很快便拋諸腦後,如果父母能多花時間參與他們的學習,陪養課後練習的習慣,學習成效會大大提升 makko 檔案,任職兒童音樂啟 ...
分享 糖果可以增加小朋友專注力?
熱度 7   makko   18-12-10 21:59   624   3
雖然吃糖果對小明友冇益,但一粒半粒糖果可以增加他們的專注力 每次課堂,makko 都會準備比較健康的小糖果,主要原因是他們往往未必能準時三餐,他們太多課外活動,(其實我不太赞成,遲些再分享) ,未吃早餐或午餐就趕過來上堂, 吃點甜可以令他們補充體力, 短暫增加專注力, 大大提升學習較能 其實,小朋友的精神 ...
分享 讓學習融入生活樂趣,效能事半功倍
熱度 1   makko   18-12-10 17:01   96   沒有評論
聖誕快到,準備了簡單易彈的聖誕曲琴譜,小朋友都顯得很雀躍,跟他們邊唱邊彈,他們都不願意下課 老師,我想彈多次 如果小朋友不太熱衷練琴,試試跟他說, ,daddy mammy想聽聖誕歌,呀b可唔可以好叻咁彈俾我地聽呀 makko 檔案,任職兒童音樂啟蒙導師超過十年,接觸超過一百名兒童,堅持每期最多只收二十名學 ...
分享 精神奕奕的Ella
熱度 1   makko   18-12-10 09:31   79   沒有評論
makko: Ella ,你今日彈得咁好既,同埋你心情好似好好,話俾我知有咩開心事得唔得? Ella: hehe, 老師你估下? makko:尋日訓得好,家姐冇嘈醒你? Ella: 錯!!hehe, 係一陣上完鋼琴班不用去補習,補習老師請假,所以 我尋晚訓得好好,今日好開心 makko 檔案,任 ...