2016-01-06

2.2K

世界各地的奇怪新年傳統

世界各地的奇怪新年傳統

立即睇世界各地的奇怪新年傳統!

 

羅馬尼亞:
羅馬尼亞人嘗試治療農家的患病動物,方法是在牠們耳邊耳語。如果成功的話,那就代表你來年會有好運。
另外,他們會披上熊皮,走到街上跳舞,以驅走惡魔,因為在羅馬尼亞神話中,熊是一個保衛者。

世界各地的奇怪新年傳統

意大利威尼斯:
威尼斯是世界其中一個最浪漫的城市之一,或者這是當地把 "midnight NYE kiss" 推上另一個層次的原因。
"Mass kissing" 節目在 St Mark's square 的廣場舉行,到時會有過百名熱情的意大利人和遊客在煙花之下接吻。

厄瓜多爾:
這個有點怪… 新年第一天,厄瓜多爾人會提著一個空的行李箱到家附近散步。
另一個比較詭異的,他們會在大除夕燃燒敵人的肖像,希望可以銷毁過去一年的壞能量。現在,肖像不一定是敵人,只是象徵性的,可以是簡單的一個模型,或者是一個流行文化的代表性人物等。

美國密歇根:
當地人會在冰面上打個大洞,再跳進冰水中游泳。

世界各地的奇怪新年傳統

西班牙:
一個舊式傳統就是,午夜大鐘每響一下,當地人就會吃一顆葡萄,大約會有十二顆同時在口中吧。

世界各地的奇怪新年傳統

南非:
新年對南非人來說,相當於一個拋棄舊傢俬日,以約翰內斯堡人尤其投入這個傳統。聽說這是從歐洲帶來的傳統,他們會把舊傢具或電器等,拋出窗外,有去舊迎新之意。
新年日,走過民居時,要小心突然從窗外飛出來的沙發或者電視機!

秘魯:
大除夕,秘魯人會準備一些薯仔,他們會把三個薯仔藏在椅子下:一個全去皮、一個部份去皮,還有一個沒有去皮,然後隨意地抽一個。
這是對來年的一個預測,沒有皮的薯仔代表沒錢,而未去皮的就等於未來一年會興旺。

俄羅斯:
俄羅斯人會把願望寫在一張紙上,然後用蠟燭把紙燒掉,再將灰燼倒進香檳中,喝下肚就可以願望成真了。

世界各地的奇怪新年傳統

墨西哥:
墨西哥有不少奇怪的新年傳統,而因為西班牙文化的關係,其他中南美洲國家都會分享一樣的傳統。墨西哥人也會在新年間,拿著空的行李箱遊走一下。另外,他們會穿上全新的內衣褲,一般會是紅色或者金色,前者代表愛情中的運氣,後者則等於繁榮。

芬蘭:
芬蘭人延續不少古傳統,包括大除夕的占卜術,把鉛放進小壺中,在火爐上燒,把溶掉的鉛倒進冷水中,鉛的形狀就會用作預測將來:圓環和心型等於愛情,豬型代表健康,而船型可解作驛馬星動。

愛沙尼亞:
當地的古老傳統說,大除夕當天吃上7、9或者12餐的話,新一年可以得到7、9或者12個人的力量,帶來好運。

Sources:
The weirdest New Year's Eve traditions from around the world 

Ten Strange New Year's Traditions From Around The World


相關文章

【農曆新年】18區應診醫生、24小時門診名單一文睇晒

【居家玩樂】自家製年宵市場 茶兄妹做老闆 親自下廚煮麵賣到無停手

【頂級孝順仔】從意大利到英國攀山越嶺步行93天 只為圓嫲嫲團聚夢

【疫情資訊】康文署各區泳池明日重開 要「全程」戴口罩 5個情況除外

緊貼新冠肺炎最新相關資訊