2018-04-15

3.3K

你應該在擠牙膏前或後,弄濕牙刷呢?

你應該在擠牙膏前或後,弄濕牙刷呢?

你會把牙刷放到水龍頭,弄濕一下先嗎?在擠牙膏前,還是擠牙膏後呢?

早幾個月,社交網絡上就有這個話題,引起了討論。

擠牙膏前弄濕牙刷的人,是想令牙膏穩固在刷毛上,同時軟化刷毛。

而擠牙膏後才弄濕牙刷的一方,就希望確保製造泡沫。

當然,還有一組:擠牙膏前和後,都同樣會把牙刷放到水龍頭下加點水的。

不如問問專有沒有什麼答案吧!

答案是:牙醫都不在意,何時弄濕你的牙刷,只要你刷牙方法正確就好了。"沒有確實証據說,哪個方法比較好。"

你應該在擠牙膏前或後,弄濕牙刷呢?

不過,有專家就不同意,認為不應該弄濕牙刷,因為 "會稀釋了牙膏,削弱了作用"。建議的方法是,如果弄濕牙刷是要把刷毛弄軟一點,就不如選擇軟刷毛的牙刷吧。

而兩位專家都同意一件事:如果要在擠牙膏前或後,弄濕牙刷的話,盡量少用水,放在水龍頭不多於一秒就好了。因為浸透水的牙刷和稀釋了的牙膏,會減低了刷牙的功效。

因此,牙醫和專家都不建議,刷完牙後嗽口的,因為會沖走殘餘的牙膏,阻止了作用。

另外,刷牙後使用嗽口水,也弊多於利。要用的話,最好日間才使用。

放心,弄濕牙刷這個動作,不會損害牙齒的,你可以繼續做,只要把浸透刷毛就好了。

如果認為刷毛太硬,就乾脆換個牙刷就好了;而擔心牙刷衛生,所以要沖一沖水的話,用後蓋好牙刷,記緊勤換刷頭。

Source: Should you wet your toothbrush before or after squeezing out the toothpaste?


相關文章

【Donut and Ah Meow科學教室】帶氧運動6大好處 助小朋友快高長大

小朋友說話口窒窒?家長勿打斷話柄 專家教你6個改善貼士

【科學教室】左右腦發達各展所長 飲飽水維持記憶力專注力

【親子急急問】牙醫教小朋友正確刷牙方法 家長從旁參與好緊要!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊