2017-02-01

2.9K

學校禁止交通糾察員與學生擊掌

學校禁止交通糾察員與學生擊掌

一名曾獲嘉獎的交通糾察員,被小學禁止與過路的學生擊掌,原因是有違 "健康及安全規則"。

58歲的 Sheila Allen 一直都 "很受學生們歡迎"。

不過,當地議會說,Sheila 應該注意路面情況-和過路的孩子擊掌,只會令她分心工作。

現在,Sheila 工作時,就只可以向學生們微笑或者豎起姆指示意。

憤怒的家長們發起了運動,要把擊掌這件事帶回學校。

一名媽媽說:"這是完全荒謬的事。"

"有些日子,我的兒子不願上學,會哭起來-不過,Sheila 和他的一個擊掌,就改變了他的整個心情。"

"她是個可愛的姨姨,友善又仁慈。她認識所有的孩子,對自己的工作很認真。"

學校禁止交通糾察員與學生擊掌

Sheila 已經在這家小學工作了超過十年,受歡迎是她的風趣和細心。

但,當地議會表示,他們收到駕駛人士的投訴,指 Sheila 和孩子擊掌,引起交通擠塞,阻延了時間。

於是,由現在開始,當護送孩子過路時,她被告知要全神注意路面情況。

當學生們過路,舉起手準備和 Sheila 擊掌時,她為了避免犯規,都只有拒絕孩子們。她一手拿著指示牌,另一隻手收於身後。

另一位媽媽說:"我的孩子都愛和她擊掌,要向她解釋為什麼現在不能再做,實在是一件蠢事。"

"Sheila 令過馬路這件事,變成了樂趣,我看不到有什麼問題。"
"議會的這些無謂事,比起擊掌這件事,更加騷擾得多。"

學校禁止交通糾察員與學生擊掌

有家長說:"校內一些有特殊需要的學生,不少都很內向。和 Sheila 擊掌,就可以給他們打起精神。"

家長在 Facebook 上發起了運動,聲援 Sheila,希望把擊掌重新帶回來。

2006年,Sheila 得到議會的嘉許,獲得 Vale of Glamorgan 議會的 Lollipop Lady of the Year。

當時的議會領導讚賞 Sheila,有 "令人羨慕的安全紀錄,對工作充滿熱誠,對學生關懷備至。"

不過,現在的議會解釋:"學校交通安全團隊,都要遵守國家的交通安全指引。"

"規則明確列出,交通安全團隊應該 '避免任何令他們分心,或者會干擾他們注意力的活動,他們重要的工作是保障過路人士的安全。' 而且,注意不應該留在路面上太長的時間,以免影響交通。"

"因此,在收到道路使用者的有關投訴後,我們要提醒團隊,無論在任何時間,安全是首要的事。"

Source: Outcry as school lollipop lady banned from 'high-fiving' children


相關文章

9月30日起5歲或以上訪客到校須持疫苗通行證 面試或校際比賽可獲豁免

【親子急急問】英國升學面試加分貼士!小學生琴棋書畫樣樣精?學外語有幫助?

【幼兒教育】港媽擔心幼稚園不再「Happy」 網民:父母唔好要求咁多就得

【趕走傳統補充練習】令孩子重新愛上數學 KooBits 讓你賺回親子時光!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊