2016-04-18

2.6K

想孩子對自己感覺良好嗎?
父母都知道孩子要對自己感覺良好,才可以過一個快樂的人生,成年人也一樣。

不過,要如何做才可以成功呢?家長做/說什麼,才可以令孩子快樂地成長呢?

1. 和你的伴侶和諧相處
要養育孩子,又要維持一段長久關係,並不是一件容易的事。但,你和伴侶的相處,對孩子如何看自己,有莫大的影響。研究指,父母間的衝突,可以嚴重影響孩子長遠的精神健康和幸福。目睹父母的不和,會令孩子產生敵意,甚至暴力,也可以引起焦慮和抑鬱。他們的學業成績會受影響,還有情緒和社交技巧的發展。

這並非什麼困難事,只要留意以下是幾個要點:要令你的伴侶感到受重視,包括作為個人和 "父母"。給孩子看到父母間的愛;當執行紀律有關的事宜,應該一致;就算出現嚴重意見不合,也不要在孩子面前爭拗。

如果父母分開或者關係不和,以上的建議也同樣有用。夫婦分離也不等於要給孩子負面經驗,重要的是雙方都以孩子的福祉為先。

2. 幫助孩子準備自己的人生故事
懷孕期間和孩子童年,父母都總會為孩子拍照,紀錄他們的成長和發展。除了是紀念,這些照片還可以給孩子浮現對自己的感覺,和自己在世界的存在感。相片給孩子知道,家人如何歡迎自己和渴望他的出生,了解家人在他童年時的角色。它們紀錄下孩子的進步,包括一些成就和里程碑。

雖然要展望將來,但過去的相片、影片和家庭故事,都可以幫助孩子建立自我和家庭的身份,是發展正面自我尊重的基石。將來要是遇上家人分離、疾病和離世,這些物件都可以給孩子正面的向前走。

3. 清除 "雜草"
每個家庭都總會遇上起跌,不過當孩子的生活嚴重受影響,父母就應該適時介入。焦慮、失眠和學校行為問題等情況,都可以由小問題,進化為嚴重問題,會影響其他兄弟姊妹和家庭成員。

4. 不要低估榜樣的力量
這包括父母的態度、行為和如何對待他人。兒童都會從觀察中學習,很快吸收到父母如何面對困難、人際關係、人生中的好事或個人挑戰。作為家長,對孩子如何面對世界,有著很重要的角色,反映了父母每天如何處事。

5. 給孩子知道,無論任何情況,都會愛他們
六歲也好,十六歲也好,孩子都需要知道你不會停止愛他們,不論發生何事,或者他們選擇的道路。無條件的愛,令孩子學會自我價值,給他們力量去面對難關。孩子的自尊會慢慢建築起來,依靠的就是父母給他們的愛和安心。

多年的研究都顯示,以上這些貼士,越早開始做,效果越好。

Source: Want Your Child to Feel Good About Themselves? - Follow Five Golden Rules


相關文章

【親子急急問】小朋友拖延唔願溫書?專家教家長7招順利度過考試季

【家長必睇】自主學習=放手不管?「自動自覺」學習 並不是自然生成的

【親子急急問】開學後小朋友感焦慮低落情緒 不願回校?家長必學四步曲!

【幼稚園入學】2023至2024學年 全港各區熱門名幼申請懶人包

緊貼新冠肺炎最新相關資訊