2018-06-12

1.2K

教好子女理財的一大步:讓孩子明白記賬的目標

同小朋友交談嘅期間,都會問下佢哋對於銀行戶口同埋紅簿仔嘅認識,有啲小朋友會好主動咁舉手話俾我聽佢銀行戶口有幾多錢,有啲雖然有零用錢,但每一次收到錢之後都會上繳俾媽咪,完全唔知道自己總共有幾多資產。

要教好理財嘅一大步就係要做好記賬,好多教小朋友理財嘅書籍都會提到,例如要按照日期將每一次收入、消費,都記錄喺收入支出表上面,但小編認為小朋友要做到呢一點唔難,難嘅係要佢哋知道記賬背後嘅原因,同埋記賬與理財規劃之間嘅關係。盲目咁記賬,啲錢有入無出,連自己有幾多總資產都唔清楚,其實對於理財冇乜幫助。

打個比喻,就好似去爬山咁,唔知道自己身處嘅位置距離目標有幾遠,沿途有幾多個休息站或者有啲乜嘢危險、陷阱,同埋辛苦付出之後嘅意義,淨係一味向前行,會好難先有動力撐到目的地。

呢個比喻同理財一樣,鼓勵小朋友記賬之前一定要同佢地一齊定立切實可行嘅短、中、長期儲蓄目標,跟住同佢地一齊傾下有啲乜嘢方法可以達到目標。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

緊貼新冠肺炎最新相關資訊