2019-01-09

8.6K

【新手媽媽 2019】懷孕前一定要知嘅兩件事!(下集)

有人說「生仔等於搵命搏」,其實這句說話是有根據的:據世界衛生組織統計,2010年全世界約有287,000名孕婦死亡;在2016年兩個月內,位於九龍的一家醫管局醫院發生兩例產婦死亡事件。事實上,生小朋友會涉及到不少風險。

上篇已為各位媽媽提及過「三大生育前必要知道的冷知識」:
⦁ 生小朋友會涉及的三大風險
⦁ 公立醫院生BB VS 私家醫院生BB
⦁ 分娩總收費詳情

如想了解上篇詳情,可Click入以下網址:
【新手媽媽2019】懷孕前一定要知嘅兩件事!(上集)

至於下篇將為大家介紹「解決懷孕風險的方法」:

1.懷孕保險可以解決的問題
2.懷孕保險比較

懷孕保險可以解決的問題
⦁ 減低私家醫院分娩費
- 只要提早購買指定的懷孕保險,可藉此保障分娩相關的費用
- 即使有懷孕併發症引致鉅額醫療費用,也可透過懷孕保險轉嫁風險
⦁ 為醫療事故、懷孕併發症及先天性疾病提供現金保障
- 由於醫療事故、懷孕併發症及及先天性疾病大多屬於其他保險的不保事項,而保障懷孕併發症的醫療保險,等候期普遍是一年。
- 一些懷孕保險可於以上情況提供現金賠償,補足現有保障的缺口

懷孕保險比較

⦁ 懷孕保險可分為實報實銷及現金賠付兩類型
⦁ 前者可參照以上圖表,一般這類保險會有9-12個月的等候期,需要提前購買
⦁ 後者專為已懷孕的媽媽而設,沒有等候期,可以為醫療事故、懷孕併發症及先天性疾病提供現金保障,詳情可向DarkMoney查詢
⦁ 媽媽可以留意部份醫院亦有相關保險計劃,能提供一定的保障額,詳情可向醫院查詢

總結

如果選擇到公立醫院分娩:
⦁ 醫療事故的風險或會較大,可以在懷孕時選購現金償付的孕婦保險

如果選擇到私家醫院分娩:
⦁ 如果有提早計劃,可以在懷孕前投保懷孕保險,能夠有效減低分娩的費用
⦁ 如果出現懷孕併發症,可能會花費較昂貴的醫療費用,因此可藉指定保險保障相關的費用

資料來源
根據美國疾病管制及預防中心的數字
^https://www.cdc.gov/reproductivehealth/MaternalInfantHealth/SevereMaternalMorbidity.html
#https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/data.html

*以上資料只供參考,請以該計劃條款細則為準。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

打風吹爆窗,家居保賠唔賠?

如果小朋友要入院,有得揀,你真係唔揀?

婚禮過後 迎接人生新一頁

小朋友需要咩保險?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊