2020-01-24

3.9K

【理財個案 — 浪費了人生20年!】

Hi,龔老師。我應該浪費了人生20年了!

2005以低價99萬賣出屯門自住單位(買入價120萬),現在樓價$500萬以上,好sad。現在40歲,現金只有40萬,之後甚麼都沒有了,請問如何可好好運用這少少的錢?

我每月收入約20K,交租約6000,希望盡快財務自由,月供股票我打算做,另外,還有什麼意見給我嘛?

很想報讀你課程,可惜時間不能配合,謝教導

更多文章:【理財個案 — 按揭高息戶的資金分配】

個案重點:

‧ 40歲,月入$20000
‧ 過往賣出自住樓
‧ 現時無物業
‧ 持有現金$40萬

重點目標:

‧ 想月供股票
‧ 長遠想財務自由

龔成老師分析:

你唔好太停留係過往的事情上,好多人都會成日想「如果我當時,就好啦」,但其實無乜意思。

就算你唔在當時的價位賣出單位,到單位上升到某個價位時,你都會賣出,好多人都是這樣的(單位升左就賣,賺左先),因為你地都無學過資產的概念,唔明白現金與資產的分別。

呢個唔怪得你,你咁樣做,唔代表你錯,只是你地無機會學投資知識,有這樣的想法好正常。所以,唔好怪自己。

好多野,想翻轉頭無意思,唔好因為咁而令自己唔開心。你這20年都有其他的得著,你這刻好好把握時間就得。肯德基創辦人,在65時一無所有,先至諗創業,最後搞左肯德基。

你這刻的心態,將影響你之後的發展。

你有三樣野要做。

第一,好好利用$40萬,一部分可投資優質股,要分注買入,因為股市波動。記得要長線投資。

第二,你開始做月供股票,你將每月餘得的資金,大部分去做月供,不懂選股就盈富(2800)。

第三,大量學習投資知識,投資可以改變你餘下的命運,但你一定要有投資知識,睇書上堂都可以,未能上我堂就多睇書。只要你有知識,懂得選股及投資時機,只要一次的股市機會,都有機會助你改寫命運。

更多文章:【理財個案】31歲 想進取一點

若然你有問題想向龔成老師發問,可在龔成的fb專頁中(www.facebook.com/80shing)inbox龔成。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

月薪嬌妻如何選擇ETF?

月薪嬌妻應買入ETF收息嗎?

月薪嬌妻應買入7.5厘的匯豐收息嗎?

月薪嬌妻應投資美股嗎?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊