2019-10-15

2.3K

理財個案—40歲做到基本財務自由

老師你好,我早排開始睇你既問答信箱同埋書籍,知道愈早可始投資愈好,將現金變成有價值的資產。但係,由於我係投資新手,並唔係好識得準確判斷股票合理價格(因為工作關係未能參加老師既課程),所以希望以月供股票既方式平均投入股票市場,另外希望得到更加有效率的建議,基本資料如下。

現年25歲,月薪25,000到30,000不等,可用儲蓄為30萬,目標係40歲前做到基本財務自由。

計劃月供
$2000盈富基金
$1000中電控股或港燈
$1000領展房托
$1000比亞迪股份

其實仲有港鐵公司以及建設銀行都想買。

不過唔知點樣計劃買入,另外,現時計劃會唔會太保守做唔到增長既效果,希望老師能夠比小小建議。多謝!

個案重點:
- 投資新手
- 25歲
- 月入$25000-$30000
- 儲蓄$30萬

重點目標:
- 以月供股票去累積財富
- 如何提升增加效率
- 40歲做到基本財務自由

龔成老師分析:

唔緊要,你保持從不用的途徑增加投資知識就可以了,上堂的作用是最大,你都可以睇下遲d的課堂夾唔夾到時間,因為我每次都會在不同時間開班的。

月供部分包了不同類的股票,潛力、平穩增長、保守都有,是一個不錯的組合,可以進行。中電(0002)的增長力會比港燈(2638)高,如你想增值多一點就供中電。

至於$30萬方面,由於你是新手,同時現時市況不算平,只能動用部分資金,例如一半,同時買入時要分注,投資平穩增值股。盈富(2800)、港鐵(0066)、中銀(2388)、建行(0939)都可以投資。

餘下的資金則等機會,大跌市時才動用。因為我地投資,並不知道之後短期股市的升跌,因此在策略上,往往要留有一定的現金,除非股市見到超平宜的價位,否則不會心急動用這些資金。

如果想財務自由,要開始學習投資知識,你離40歲仍有一段時間,這時期會有很多優質股可投資,而我地會運用「先增值,後現金流」作策略,因此你這刻可做好增值先。同時市況會出現上落,當中有危有機,只要你有能力就可把握到這些機會,會加快你的財富增值。

你保持月供,就已經是累積了一定的財富,若果能進一步把握機會,就更易成就財務自由。

因此,這刻先進行上述的財富分配,同時開始增加投資知識,我相信你40歲可以做到財務自由的!

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

投資與投機

給自己的投資十戒

良好的投資策略準則

如何能幫助投資者嚴守紀律?投資框架幫到你

緊貼新冠肺炎最新相關資訊