2018-12-14

1.5K

怎能不打工把生命浪費?

諗SIR:你好!

本人今年52歲,太太沒有工作,一直做全職太太,有一兒子10歲,2013年買左將軍澳天晉一個四房單位自住,一季前值1350萬,每個月還貸款三萬元,幾吃力。仲有15年共490萬按揭未供,而家間樓唔知值幾多。

早期在大陸工作,由於是自己人所以內部認購了兩個單位,當時好平只百幾萬現金買現時分別各值400萬,出租大約每間3000元租金。

有股票80萬,全部月供新鴻基。另有保險儲蓄100萬,到60歲時可以攞番。現金只剩五萬,基本每個月八萬收入全部用曬

現時樓市睇淡,應否賣曬大陸樓?應怎部署退休?

 

ANSWER:

各位不應用看淡或睇好去定投資策略,就好似昨天文章筆者提及十個個人投資理念,其一就係唔好假設自己有能力看通大市。透過預測前事去趨吉避凶,總不及自己為重要事情作沙盤推演,無論勝負都為自己留條出路優勝。筆者屬五十知天命之人,如今有感打工白費心機,估計是多年辛苦賺得到頭來成他人所賺,頓成來回一場空之感。要解此困務必為自己建構資產、買樓買債買生意都屬較易上手及能爭取收入之舉。買股票係投資落一盤生意,勿將此作為資產。好似壹週刊停下牌就話將旗下物業賣走、有線股價升高後又突然要小股東夾錢供股,買股票等於與狼共舞,難度要花成世才看得通?

內地樓筆者擔心是蝕匯水,內地政府先出招將人民幣兌美金價捍衛在7.0然後又出聲講「保七」不重要,似是為人幣再跌比定心理預期。由於讀者近乎零現金,大部份資產在將軍澳樓加內地兩房,一旦真係樓市大跌內地樓可能叫賣半年都冇人要,價格出現暴跌有比可能。香港樓價因每星期會公佈成交數目及報章廣泛報導,令港樓成為市場效率高的市場,一旦要跌若閣下揸大屋苑單位,價格會拾級而下。惟內地消息很不透明,內地股市就算有電腦秒秒計住,都可出現價格不理性升跌此得效率低之象,故內地樓市一旦有事將更難預測。對於讀者呢類現金有限者,都係將兩間400萬樓拎返香港轉做美金,一年美金定期都有2.8-3.0%,800萬港幣計即月月有兩萬蚊息,將此作為個人最後防線明顯不過。

若果鍾情內地樓,買內房股就可以。筆者更在收息課提及過一隻專買內房債的債基,派息10%年。缺點是風險較集中所以只合唔怕波幅又要高息的投資人,惟債基或內房股處身效率高的香港市場,點都好過放錢在內地。至於自住間將軍澳樓不要賣,萬一樓市再升,起碼仲有一注放係樓市。係套回內地樓及持有香港一房之佈局型成後,無論樓市日後升或跌讀者都不陷困境,加上現金水平大大提高及月月有息收,此才是財務策劃。當然大部份人唔可以收定期息過世,建議將新鴻基股票賣走轉為債基收息,讀者已52歲冇條件再博,若佢是22歲筆者定必叫佢學好分析股票,若在股場賺到大錢就拎黎搞生意或買樓改變人生,可惜52歲者只淨5-8年賺錢時間,錢輸左唔可以再返黎,所以只能說句相逄恨晚。

80萬投入收息101的E餐,派10-12%,一個月多出了8000-10500收入。若試足半年發覺穩定同適合自己,可將800萬定期抽1/3把債基加碼至280萬,月月可收息23K-28K。原有定期定息降至15K/月,即一個月有38K-43K月入其中1/3是近保證的,對於讀者而言呢張單埋得算係好睇,但由於之前錯判所以難再有更多收入可能。收番黎既息若唔用可儲起等下次再買香港樓,筆者買樓003課有單位分租的計劃建議,令租務回報提升40-50%。等咁既機會睇下可否再進一步。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

高成數按揭比例增加 置業人士須小心箇中風險

疫情下買家宜做好三大準備

三十歲開展一生三宅

換樓客該「先賣後買」或「先買後賣」?(上)

緊貼新冠肺炎最新相關資訊