2019-10-16

1.3K

善用扣稅年金!唔洗白交稅兼勁賺30%!

可扣稅延期年金計劃除了能扣稅及為未來打算外,其實亦具有不俗的儲蓄回報效果!
小編為大家整理了幾間保險公司的5年及10年年金計劃回報,如果不想白交稅,不妨留意以下介紹。

參與可扣稅延期年金計劃最多能享有$60,000免稅額,即每年可慳稅項達$10,200 (17%稅率計)。扣除稅項後,變相只需要每年供款$49,800,但即可做到儲蓄$60,000效果!

5年年金計劃(以40歲男性,17%稅率,每年供款$60,000為例):

如以上比較表顯示,參與5年計劃,以扣稅後每年供款計算($49,800),最快5年即可回本,變相節省了5年共$51,000稅!若果繼續滾存,由第6年起,平均內部回報率(IRR)已經達3.3%以上。到第10個保單年度終結時,IRR更可達4.21%!

 

10年年金計劃(以40歲男性,17%稅率,每年供款$60,000為例):

如比較表顯示,參與10年計劃,以扣稅後每年供款計算($49,800),最快6年即可回本,變相節省6年共$61,200稅項。若果繼續計劃,由第7年起,平均內部回報率(IRR)已經達2.38%以上。若到第10個保單年度終結時,即完成供款後,IRR更可達4.89%!比不少儲蓄計劃回報更好。

參與10年期年金計劃,以帳面計10年後回報可達$155,742 ($653,742-$498,000),總回報超過31%!最重要是可以大幅節省總共超過10萬的稅項,不用白交稅。

最近不少保險公司都紛紛推出可扣稅延期年金計劃保費優惠。有讀者問:「可扣稅延期年金,優惠下究竟扣稅及回報如何?」小編其中一間保險公司的年金計劃作講解,在折扣下回報又會爭多少。

5年年金計劃(以30歲男性,17%稅率,每年供款$60,000為例):
如比較表顯示,參與5年計劃,以扣稅後首年供款$47,310(5%折扣),其後續保保費為($49,800),最快5年即可回本,變相節省5年共$50,490稅項!若果繼續滾存,由第6年起,平均內部回報率(IRR)已經達2.53%以上。到第10個保單年度終結時,IRR更可達4.53%!而60歲行使年金,每年可獲$46,699,至108歲。

10年年金計劃(以30歲男性,17%稅率,每年供款$60,000為例):

如比較表顯示,參與10年計劃,以扣稅後首年供款$42,330(15%折扣),其後續保保費為($49,800),最快6年即可回本,變相節省6年共$59,670稅項。若果繼續計劃,由第7年起,平均內部回報率(IRR)已經達3%以上。若到第10個保單年度終結時,節省10年共$100,470稅項,IRR更可達5.49%!而60歲行使年金,每年可獲$85,701,至108歲。

參與年金計劃,折扣後以帳面計10年後年金計劃回報可達$172,960 ($663,490-$490,530),總回報超過35.25%!最重要是可以大幅節省總共超過10萬的稅項,不用白交稅。

當然為退休作打算,未雨綢繆,年金亦是一個不錯選擇。另外,也要參考不同公司過往的預期實現率,考慮該計劃的達成可能。

 

免責聲明:
以上資料只供參考。所有計劃內容或會因不同投保人而有所分別。
詳情請向有關保險公司查詢,及以當時保險公司所發資料為準。
本專頁一切言論並不構成任何要約,招攬,邀請,誘使或任何建議及推薦。
讀者請獨立思考及自行作出決定,如因相關言論或文章招致任何損失,概與本專頁無關。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

中產父母共鳴!每月開支不菲……如何確保退休後夠錢用?

關於保險知多少?Agent唔想比你睇到嘅儲蓄計劃比較!

投保合資格延期年金 惠及家人子女

自僱人士及早為退休鋪路

緊貼新冠肺炎最新相關資訊