2019-07-14

5.7K

年紀大保費貴,共享保額可分擔風險

不少孝順的子女,在有一定經濟能力時都會考慮為父母投保醫療保險,可同時令父母有保障,亦可減輕有需要時的經濟負擔。但醫療保險的保費會隨年齡增加,在60歲開始,基本醫療保障年保費都可能以萬計算,而且保障亦未必符合投保人要求。所以相信不少讀者都有一疑問:「想幫爸爸媽媽買醫療保險,預算又唔多,可以點做好?」

一份普通的醫療計劃保障方面會按逐項開支賠償,如住房費、手術費和雜費等,大多設有一定上限,很多時候都未必能全部賠償開支。如果考慮與家人一起投保的話,可以考慮專做醫保的B公司「一齊買」家人共享保額計劃。該計劃除了有按逐項開支賠償的標準保障外,亦附有家人共享全數賠償保障,每一個投保人每年上限25萬,四人家庭就可共享100萬保額。

以該計劃為例,假設父母皆為55歲,每年保費大概要七千至八千元,父母二人一起投保,保費約一萬五千元,兩人可共用50萬保額。假設如果有2名分別25及20歲的子女一同投保,每年4人總保費約為一萬九千元,若優惠期時投保,保費大約只需一萬五千元,平均保費約三千多至四千多元,可共享100萬保額,而且四人皆有保障。

此計劃設計就是以較健康的家人,去補貼該年度不幸需要入院的家人。不幸患上較嚴重疾病時,也可以有較大的保障額。否則依靠標準賠償,若患上嚴重的疾病時,就未必有充足保障。不過要用「全數賠償」就要依所需步驟進行,否則只能以標準保障賠償。(可參考之前發文:如何得到醫療保險「全數賠償」?

但B公司本身並無自家Agent,所以大多投保人士除了上網投保,有疑問時只可以打電話上台查詢。若果想有人跟進保單,可以考慮找Broker/IFA(保險經紀)。基本上保費上不會有分別,但是會有人可以幫忙跟進。當然,如果認為自己有能力了解所有條款及細則,自己上網投保亦可以。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【早產兒小秋彥】秋彥連續四日有尿仔 爸媽:謝謝大家繼續祈禱念經

【秋系換裝】啞緻的NARS柔霧完美粉底液!打造天鵝絨霧面妝感

【內有不良坐姿示範】設計師發明「矯正坐姿椅」 學生單膝下跪上堂?

【子女教育】國際學校點揀好?幾歲入讀先最好?一文解答所有問題

緊貼新冠肺炎最新相關資訊