2017-11-22

4.1K

【媽媽辛酸】左行右企!? 搭扶手電梯其實要「企定定、捉實扶手」

lift

我諗好多媽媽都曾經遇過,帶小朋搭扶手電梯時,如果拖住小朋友左右企,常常被人用鄙視眼光望住。其實我地拖住小朋友,特別是像嶠媽一樣,有兩個小朋友,前面揹住一個,一隻手又要拖住另一個。搭扶手電梯時,如果前後企,真係會好危險,如果扶手電梯突然停,前後企嘅話我根本冇辦法可以確保小朋友安全。

B7C8330C-46F8-4855-8837-97AAC7528D4F

嶠媽曾經試過,拖住芊嶠,芊嶠企左邊,我企右邊,有人就咁係芊嶠隔離迫過去,把芊嶠微微迫近我。我覺得咁係一件好危險嘅事,如果係佢迫嘅中途,佢過唔到,佢跌左落去點算?又如果佢迫開小朋友嘅時候,小朋友失足,媽媽又拖實佢,真係會有機會媽媽連小朋友一齊跌落電梯。所以話係電梯行,其實十分危險。

另外一次係,有人行到芊嶠後面,同芊嶠講「借借」。芊嶠其實知道佢地要行,所以佢會讓開,行落一級。我就會同芊嶠講,電梯其實唔可以行架,因為好危險。我算係講比行電梯嘅個位朋友聽,電梯郁動緊已經好危險,如果人再係上面郁,係咪更加危險呢?

5C420E56-0F0D-48D4-9C98-7A8C656117E5

到後期,嶠媽轉策略,就係我企左邊,芊嶠企右邊,不過要行嘅人係唔會停止嘅。今次遇到嘅係,有人行到嶠媽背面,之後細細聲講左一句「唔該」,我冇理,繼續企係到。之後佢大聲少少講左一句「唔該」,我都一樣,照企係到。第三下換來嘅就係「接」嘅一聲,意思係我唔讓比佢,佢「接」我,表示不滿。

A5672994-EDD2-4E7C-88BB-FC603890DA8E

嶠媽真心覺得冤枉,明明係地鐵站,廣播都一直播住「請勿在扶手電梯上行走」,但在扶手電梯上行走嘅人都冇減少,如果我地這些媽媽拖住小朋友打橫企係扶手電梯就係錯?就要比人望住?比人鄙視?點解?明明我地冇錯,所以今後我仍然會拖住小朋友企係扶手電梯,因為安全第一,我唔會理人地點睇我。

如果真係趕時間要行,可以選行樓梯,唔一定要係電梯行。我希望你地可以多多體諒我地這些媽媽,我地一拖二,搭扶手電梯已經好危險,我唔想再發生其他意外。扶手電梯其實好短,等一等可以減少意外,何樂而不為呢?

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【全腦發展】5個不能錯過的階段!抓緊孩子發展黃金期

【恐怖老爺】老公出差不在家 媳婦一開房門驚見老爺自瀆

新手睇樓要注意6點免中伏 實戰心得分享(二)

【育兒成長】爸爸300元網購「會動的鯊魚」 收到後超崩潰

緊貼新冠肺炎最新相關資訊