2017-09-15

2.1K

【Lu爸湊B】藥水三千

unnamed


湊B最怕佢唔舒服要睇醫生,郁下都要洗幾百一千,最令Lu爸擔心係見到LuLu發燒辛苦禁喊,又唔食唔訓,食左藥又嘔返唒出來,自己心都痛埋。真心明白到以前阿媽話:"寧願自己病,好過啲仔女病。"


LuLu怕食藥,每次都要出盡法寶,通常Lu爸Lu媽會tum 佢話呢啲唔係藥:


橙色退燒藥:橙汁


粉紅色退燒藥:士多啤梨汁


桃紅色收鼻水藥:車厘子汁


透明色收鼻水藥:水來ga


紫色止咳藥:提子汁


黃色化痰藥:菠蘿汁

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【我的盛夏保濕推薦】3分鐘辦公室護膚小貼士 完美對付冷氣乾肌

【血庫告急】36周孕婦胎盤前置恐大出血 懇求捐血救2命

理財個案––32歲的股票組合配置

補而復齒 ‧ 萬象更新

緊貼新冠肺炎最新相關資訊