2019-04-30

1.4K

媽媽都有「強迫症」?

不時有報道描述怪獸家長如何逼迫孩子上興趣班,令他們失去童真,甚至沒有童年。有人說:父母會把自己兒時未能達成的夢想,加諸自己孩子的身上;有人說:父母只想子女入讀名校,令他們飛上枝頭變鳳凰;有人說:父母希望孩子有百般武藝,將來有一技之長;事實是:父母只是「太」愛孩子,希望他們將來的路更易走。

近日,小兒子不知從哪裏看到一則父母強迫孩子參與興趣班,令該小孩有抑鬱症狀的報道。一天晚上,我們有以下的對話:

兒子 :  媽媽,點解個小朋友會唔開心,佢學好多野咩?

我:係?等媽媽睇下篇報導先。不過媽媽又想知道細佬有冇覺得自己學好多野啊?

兒子:冇啊!我只有游水同中提琴。

我 :細佬鍾意嗎?

兒子:超鍾意呀!

家姐:有都唔敢講啦!

我:咦!家姐,你好似有啲唔認同喎!我哋一家人傾吓計唔怕講喎!

家姐:我二年級時都唔鍾意學彈琴,你都要我學!

我:家姐,咁依家呢?你快要考八級,仲係咪好唔鍾意呢?

家姐:依家又 ok 喎!

我:咁點解以前唔鍾意呢?

家姐:我唔鍾意個老師,佢成日鬧我。

我:但我兩年前決定轉老師時,你又唔高興喎!

家姐:咁佢又令我贏喎!

我:家姐,不如我哋咁諗,如果當初我認同你嘅決定,我哋放棄咗,咁而家會變成點?

家姐:我依家乜嘢都冇……

我:你K3嘅時候,因為你一句話唔鍾意,爸爸心軟,已經放棄左小提琴同埋 percussion。

家姐:我明…… 如果唔係當初贏咗咁多比賽,我估六年級嘅時候連interview嘅機會都冇。

我:家姐,媽媽想你明白,唔係有啲嘢話放棄就放棄,要衡量下事情嘅輕重。放棄很容易,但好多時要係堅持到底,先會有成果。

兒子:一項音樂,一項運動,都 ok 呀!

人細鬼大的小兒子,令大家相視而笑。筆者都一生一體藝這個理念十分堅持,小朋友教育除了知識傳授以外,更是全人發展的生命工程。除了學業,我們還得平衡身心發展!

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

緊貼新冠肺炎最新相關資訊