2.1K

【在職媽媽的疑慮】現在是不是轉工作的好時機?

身為媽媽心總是被孩子牽著走,特別是當他們年紀還小的時候,日常生活都依賴著自己,讓人更是難捨難離;要在職媽媽每天面對分離已不容易,若果加上工作環境與時間分配不似預期,或者會令媽媽萌生轉職之意。

不過老實說,每份工作也有苦有甜,轉工作也未必是個好方法,現在塔羅師Rainbow就跟我們來玩個心理測驗,看看能否給你一點小方向,離清此刻是否一個轉工好時機!

閉上眼默念問題,然後憑直覺從左至右排列,選出A、B、C或D其中一個牌。

 


A. 權杖騎士

現在轉工是沒有問題的,只要你主動出擊,亦會有機會找到一份不錯的工作,但找這份工作的時間會比較長,而且工作當中也需要勞心勞力,需要先作好準備。假如想要轉工作,這份工作會有很多新的挑戰,而且會比之前更大壓力和更困難,所以如果要轉工作的話,便要有心理上的準備。

B. 教皇

現在轉工會比較困難,你的工種市場正陷入僵局狀態,所以沒有好的工作出現,而且儘管你轉了工,亦不代表你的發展潛力會變好,所以現在並不是轉工的時機,倒不如再等一會想想其實是否要轉工。

C. 聖杯騎士

現在儘管自己找到工作也不建議你主動去找,應該要由朋友介紹,所以應多主動向身邊的朋友表示自己正在找工作,而且找這份工作需要透過好的人際關係介紹,所以你需要好的社交網絡去找到好工作,否則條件上或工作性質上有可能比未必真正適合你,建議你去找朋友幫忙轉工。

D. 寶劍皇帝

現在適合找一些專業性的工作,所以如果你要轉工的話,有可能要轉行業,因為你是適合去參加一些訓練班去幫自己找到一技之長,然後再去轉一個專業的領域,令自己的前景更好和明朗,所以你應該抱着這種心態去學習令到自己的前景有更好的發展。

*此占卜運程有限期為三個月

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【心態決定前路】對症下藥掃走情緒垃圾!如何梳理生活焦慮?

【避開人際地雷】劣勢中能力挽狂瀾?未來三個月工作狀況會係點?

【重點學習】小朋友在未來三個月在哪個領域上會容易得到成功?

【停課正面睇】珍惜親子共融時間 最近彼此又學識咗啲咩?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊