2021-10-12

1.9K

準老爺主動擁抱兼示愛 準新抱:婚後要同住好不安

香港市民的住屋問題一直十分嚴竣,不少夫妻婚後都需要與家人同住,有港女計劃婚後遷至男家與老爺同住,婚前花了不少心思照顧老爺的生活,並迎合對方的喜好,怎料準老爺竟然向她示愛,令她感到不知所措,更對婚後的生活充滿不安。

該名準新抱在親子王國討論區,以「準老爺同我講左啲奇怪野(嘢)但我之後結婚要同佢住三人行」為題發文,分享指她計劃在年底結婚,並搬進夫家。她的未來奶奶早已離世,只剩下失明的未來老爺一人,對方已經年屆70,日常生活無法自理,孝順的男朋友負起照顧爸爸起居飲食的責任。


《香港愛情故事》劇照

由於男朋友的弟弟和老婆早已買樓搬出,他們於是計劃在婚後搬進準老爺的自置公屋,與老爺同住,事主亦準備好照顧準老爺,更花了不少心思和時間陪伴他,「煮飯煲湯陪食陪傾計,真係做足冇偷懶,就係想結婚之後大家可以和諧相處。」雖然心知準老爺的衛生情況一般,但體諒他是失明人士,亦打算未來聘請外傭照顧他。

不過,在幾個月前,準老爺突然語出驚人,趁家中只有事主和他獨處之時,竟開口向她示愛,「講明係要表白,大約係佢中意我,但因為道德問題所以唔可以中意我之類果啲,講之前又無啦啦攬左我」自此事主就對準老爺極度反感。

事後,事主把事情告訴老公,對方認為爸爸只是亂說話,「事後佢爸爸都有同佢講返自己講錯野,只係講下笑,唔知原來我會咁介意」自此,事主對準老爺變得冷漠,亦充滿恐懼,「佢都知我怕佢,但佢開頭不停話我唔再好似以前咁關心佢,陪佢講野,冇以前對佢咁好之類,我都好委屈,宜家佢都唔會同我講野(嘢)。 」

雖然事主的老公表示理解,亦表示「爸爸佢自己會處理」,但只要想起婚後要與準老爺同住,就令她非常不安,「一諗起結婚之後每日都要對住佢,我就好驚,好大壓力,又搬唔走因為佢要人照顧,好依賴個仔」。最無奈的是,事主是自由工作者,工時彈性,經常會留在家中,「其實我之前一直都好感恩,結左婚唔洗煩住屋問題,佢爸爸當時同我關係又ok,冇諗過會咁,真係好唔開心」。

帖文引起網民的熱議,大部分人勸事主與老公遷出,另覓居所,「如經濟可以,搬開住,由工人照顧老爺。工人錢你老公同佢弟出,費事存空間比人歪念。」、「好仔不問爺田地。從來唔好貪老人家既野。」、、「嫁人還嫁人,有時候真係唔係嫁人,而係嫁入一個家庭。丈夫嘅家庭背景真係好緊要」。


相關文章

通關後家庭團聚老公卻冷淡相對 港媽:點解會咁?

奶奶討厭自己愛離間與兒子感情 新抱無奈:可以點做?

老公控制狂著咩鞋都要管 人妻大呻:好小事就話我唔尊重佢

【跟住小編做媽咪】家居風水DO & DON'T!BB床怎樣放?半夜爆喊有污糟嘢?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊