2020-08-11

6.1K

【愛情定麵包】先買樓後結婚?網民︰靚少婦嫁公屋仔、中產好委屈!

置業等於結婚的起跑線?有網民分享最近於公屋見到不少年輕且樣貌娟好的少婦,不解為何她們大好條件,都要選「公屋仔」做老公︰「以佢哋質素,搵個普通中產都委屈啦!」

該網民於討論區發貼,稱於母親所住的公屋邨有幾位少婦,她們的丈夫都是後生仔。「就我觀察,他們亦不是國內佳麗,論樣貌質素絕對超過YouTuber、𡃁模、ShowGirl、新聞小花……」

網民對於這個現象不明所以,對她們來說,結織到一個月入4至5萬,有供了一半的物業的中產男士再結婚,「都有啲委屈佢哋!」

他推斷唯一可能的原因是奉子成婚︰「你話十幾歲學生妹貪型貪靚仔可能係,去到談婚論嫁2字頭出嚟做嘢,都揀公屋仔,喺依家呢個社會真係唔知點解。」

貼文引少不少其他網民討論,有人認為住公屋不等於窮,「公屋大把隱形富豪」、「可能做公務員呢,我都識唔少」。有網民又推斷,女方出身未必富裕,「低學歷出身差之類」,認為不能單從外表作準。

不過,亦有網民相信現實社會也有真愛,最重要是另一半對自己好、夠上進,即使出身貧窮亦非問題,「我諗有啲女寧願揀個正正常常公屋仔,都好過比私樓仔嫌幫唔到自己,又要睇外家面色」。


相關文章

【理財個案2023】現金還清按揭有無著數?

【樓宇按揭】樓放寬樓花按揭 減低估價不足風險

【投資攻略】美加息雖暫緩 加息周期未見頂

【樓宇按揭】高樓齡藍籌屋苑借得足到30年按揭?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊