2019-12-04

1.3K

去旅行?你會主要用現金還是信用卡?

以前去旅行,通常都會在出發前先在香港兌換整個旅程所需的外幣,去英國法國瑞士旅行就要帶3種外幣;但自從有過在旅程中被小偷偷去大部份現金的經驗後,近幾年已轉為主要使用信用卡,而只帶備少量現金以備不時之需;因即使信用卡被盜,只要打個電話便可把卡取消,相對較為安全,另方面也可以賺取飛行里數。

而在歐洲主要城市,使用信用卡基本上已可應付整個行程所需,最經典一次時煩爸突然間有假期,加上航空公司做八折的里數兌換promotion,想了一想就用飛行里數兌換了去Manchester的business class機票,當時呀煩仍未夠兩歲,因此補了約HK$8,000就可以帶呀煩去英國。由於出發前一直都很忙,未有時間換英鎊,最後在出發前只能在家中找到之前旅行用剩的20英鎊就跟呀煩出發了。而那次我們的這個5日4夜之旅,基本上所有行程中的支出都以信用卡支付,最後只是用了10英鎊現金。

當然,在外地使用信用卡需要付出額外手續費,但煩爸也是很樂意付出這手續費去降低旅程中現金被盜的風險,另外市場上也有信用卡為海外簽賬提供額外飛行理數,因此也是化算的。

而在使用信用卡方面,煩媽則比較喜歡使用Citi Rewards VISA,因所有日常於主要超級市場,百貨公司及電訊公司的簽賬可以得到5至8倍的信用卡積分;煩爸煩媽分頭根據自己不同的消費模式用不同的信用卡去儲里數,很快又儲夠里數帶呀煩去旅行了。

現有Citi信用卡持有人可以參加Citi Member-Get-Member推廣活動,成功介紹其他朋友一同申請Citi Cash Back信用卡及Citi Rewards VISA,成功推薦一位朋友出卡,你的朋友除可得原有的迎新優惠外,更可額外獲得HK$200的崇光百貨禮券;而你則可以得到HK$300的崇光百貨禮券,成功介紹9位朋友則可獲得HK$8,700的崇光百貨禮券!新客戶只要在發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$10,000或以上,就可換取$700崇光百貨禮券啦!

想出卡的話,可以作為煩爸煩媽的朋友通過以下連結申請,咁就可以得到額外優惠了!快d一齊申請啦!

我要成為推薦人:http://bit.ly/2Dcpmoe
我要申請Citi信用卡:http://bit.ly/35A2wDw

借定唔借?還得到先好借!
優惠受條款及細則約束。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【理財個案2021】全職媽媽想增加財富

【升小一理財攻略】做個精明爸媽!入學前留意鬼祟消費

【報稅2021】 善用免稅額及扣除額,慳稅靠自己!

【家庭理財】 籌備教育基金比想像中容易?3大貼士輕鬆上手

緊貼新冠肺炎最新相關資訊