2020-09-09

3.2K

理財個案––收入不穩的理財方法

龔成老師你好, 我有以下理財問題

本人男性26歲, 係一名全職freelance 攝影師, 收入完全不定(17k-120k), 現金已儲60萬, 沒有股票在手, 目標30歲買兩房,近地鐵單位自住.

上年睇完經濟一週youtube, 學會每日記帳,經過一年仔細記帳, 得出以下數字

平均每月扣除公司營運成本(買器材/他人人工), 收入每月$40k, 日常生活$4k, 旅行消費娛樂$3.5k, 做運動$1k, 家用$8k, 保險$1.5k, 儲$16k, 餘下$6k都作儲錢

投資股市有賺有蝕, 明白長期持有優質股的重要性, 但想4年內賣出作首期之用.

1. 請問會否因未能長期持有, 而難以在優質股票上增值?

2. 如可以在4年內賣出, 現時應否用每月儲的一半現金買入盈富(2800)、領展(0823)、金沙(1928)、港鐵(0066)、中銀(2388), 因為擔心現時大市在下行.

3. 現時理財方面有沒有改善地方?

更多文章:理財個案––19歲想5年後有$60萬

更多文章:理財個案––27歲的股票組合

個案重點:
‧26歲
‧收入不穩
‧現金有$60萬

重點目標:
‧想30歲買兩房樓
‧如何改善理財
‧怎樣優化股票組合

龔成老師分析:

你以記錄收支的方法,去了解自己的情況,這做得很好,因為你收入不穩,一定要用這方法,先可以令自己有更好的理財。

1)所有投資都要長線持有先增值到,因為中短期投資一定會上上落落,而這些升跌是無人能預期到的,因此一定有風險。而優質股,長期價值就一定向上,因此投資優質股,要長期先見到效果。

4年都是一個中長線的時間,你投資穩健,優質的股票就得。

2)不用擔心股市短期的下跌,你以不斷儲貨的模式,持有4年就得。你所選的都是有質素的股票,你以每月一半資金去投資,然後持有,可以的。

3)基本上收入與消費的問題不大。而你現時持有60萬,由於距離你想買樓的時間仍有4年,因此這筆錢,都可以用部分作投資,加上現時大市估值合理,只要分注投資優質股,同時留有現金就得。

至於你每月能儲到$2萬,你可以將其中的$10000-$15000,去做月供股票,上述的股票都是適合的。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【理財個案2022】年輕人計劃退休

【新手爸媽】迎接新生命樣樣都係錢 5招教你慳到盡!

【理財個案2022】遲來的儲錢大計

【著數推介】精明爸媽必到「開倉購物嘉年華」!限時7日 母嬰用品低至1折!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊