2019-04-02

1.9K

理財個案--加按投資的利弊

你好龔成想問下你意見,本人2012年買入300萬自住樓, 當時借85% p plan 2.15% 供 30年。層樓同太太持有。

想問下應唔應該轉按? 轉H 按? 因樓價升左, 應唔應該借盡? 拿點現金來投資?

但本人對投資都唔係太熟, 現在只持有6手匯豐收點息。如果借盡,我諗 都應該只會買藍股。。。

但現在息口好似會慢慢升上, 所以煩緊轉或不轉。

我跟太太收入每月共約5萬多,除了股票, 和供緊保險, 現金廿多萬。 因有小朋友, 想再將金錢增值下。謝謝

個案重點:
‧2012年買入$300萬自住樓
‧樓價上升有加按空間
‧夫婦2人月入$5萬

重點目標:
‧應否加按
‧如加按,如何運用資金

龔成老師分析:

翻按做H按應該有著數,你比較下銀行的利息,加上有現金回贈,應該值得做。

至於是否值借盡,這刻只屬中等,首先,現時做加按只做到6成,同時,加按物業有利有弊,你最好加強財務知識,明白當中原理,背後的風險,以及投資技巧等。

先講小小原理,加按會加大了負債,利息支出多,但如果能創造回報,即是能有正息差回報。這是利用息差策略是其中一個創造被動收入的策略,但在執行上有不少要注意的事,同時要有一定的投資知識與技巧。

加按後的現金,投資甚麼資產?

要本質穩健,有息差回報的。這類加大借貸投資,我地不宜隨便去用,要有真正的「機會」才用,因為收息股都會有股價波動的風險,時機不當會有賺息蝕價的可能。

現時股市升了不少,收息股的股息都因股價升了而有所下跌,雖然仍可買入,但以借貸模式投資,值博率有限,因這模式要真的有「機會」才進行的。

因此,加按是可以的,至於是否借盡,則未必,當然,你可借部分,以套取一些現金,而這些現金作平衡分配,同時等投資機會(雖然這會損失利息成本),但只要平衡做,部分買優質股,部分等投資時機,作更大的增值,策略上是可以的。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【美國加息】2023年加息事件簿

【理財個案2023】現金還清按揭有無著數?

【樓宇按揭】樓放寬樓花按揭 減低估價不足風險

【理財個案2023】賣樓後 再買樓與租樓的決定

緊貼新冠肺炎最新相關資訊