2019-02-20

1.1K

跟銀行買基金找唔到海之戀尾數,點算?

諗SIR, 你好, 我有些急事, 好想找個專家去幫我, 希望你好人, 能夠幫助我. 因為問D agent 只想賺我錢. 意見不中肯.

2013-2014年開始睇你的BLOG, 曾經有上過你D Course和買你的書看. .

2014年我將 $90萬, 分別買了3隻美國債基, 打算有高收息回報. 現時每月大約有18K 左右利息.

近日條數,我叫銀行比條數我睇,一個月收22490利息而5776支出,原來係淨收$16714,回報實在有22%,真係感激!

由於我先生踏入2018收入好不穩定, 所以18年月月都 cash out 利息當家用…唉…

18年中A餐跌,好彩而家升番,經歷到利息沒有因基金價格升跌而照保持派呢件事。18年尾到E餐跌, 今次升唔番,少輸幾個%。但銀行職員話因為我槓桿比率高,叫我好轉,否則有call loan之危,但我擔心令月月16714收入受損,究竟點做?

佢話叫我考慮 Value Partners Greater China High Yield,由於先生收入仍不穩,希望諗sir

先幫我睇睇,這幾年先多謝你。

answer:

先講又唔係個個銀行職員或agent都埋沒良心的,同埋始作俑者未必係你面前個sales。2018年底筆者確實聽過一些令人髮指之事,就係某銀行投資專員為了跑數而叫客將原本用黎交付海之戀尾期的錢入了美股基金! 而家4百輸左1百,尾數點找? 個客都講明係筆數要買樓找尾數…

呢班投資專員或者金融高層,邊樣野升容易引到人買就sell個樣,睇怕第時有虛擬幣基金佢地為補保工都會sell,個心只係諗住唔係客死就自己餓死。這氣氛擴散開來就令全香港人都想賺盡,行一個滅絕而唔係長期亙利的戰略,而家香港唔再係香港,經常見人為朋友移民辦Farewell。筆者建議,每個銀行sales係佢台面都展示叫佢跑數班高層既照片同工作地址,等扮好人高層為收百萬B仔狂摔數之餘要想想: 一旦個客出事佢同個sales都要一齊選邊個甩手邊個甩腳。

講返讀者,由於佢槓得好盡,若不是佢有留意筆者的ABCDE餐買,情況會比今日差或早早被人CALL LOAN。筆者提出之基金先觀察其波幅差,更檢視過內裡的債券評級,更大部份是2008金融海嘯前已有,對一旦遇上跌市有預算,敢講表示可跑贏同儕。讀者組合槓得好盡令觸發CALL MARGIN的機率大增,筆者認為讀者應先減槓桿,收少一點利息,下步再考慮需否轉換基金。

讀者最大問題是重倉A餐,估計是年派20%以上「合符」佢需要吧。但同學請不要在收息101習得債基後,利用債基收息當武器去縱容自己大洗。收息堂主要想助同學賺取被動收入,幫助大家換回自己生活,勿再逼巴士地鐵上班。你收多左息又大洗左,只會令自己陷入萬劫之輪迴。當然讀者係用份息去津貼先生職場「出事」,唔係大洗。惟此不為過份槓桿不理風險之藉口。

讀者將A餐部份基金單位沽出吧,由現在跌5-8%CALL LOAN減至跌20%才CALL LOAN的水平。佢沽走單位用錢找返借左錢條數,就可減低槓桿推低MARGIN觸發點。2019年B餐較能信賴,美國債為主,將E餐轉A可以考慮,但agent說的”value partner”就唔好了。你看看佢持債集中在那一行業,就即明。不少agent經常推介一些高波幅的基金,原因已在課上說明。

筆者亦是唯一一位華文作者對債基進行數理化的走勢分析,將各種債基用新興市場政府債、美國國債、美國公司債、新興市場公司債作歸類,然後記錄每一類別之債基過往價格如何,走勢如何,從而客觀告知各類債基升跌契機。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【物業按揭】申請按保備忘

【物業按揭】申請按保小心「雷位」失預算

【理財個案2021】買樓定買股票的決定

【物業按揭】拆解估價不足全攻略

緊貼新冠肺炎最新相關資訊