2020-06-08

4.2K

子女虐心的約定:「天堂門口等」 面對生離死別如何灌輸生死教育

面對生離死別,從來都唔係一件容易嘅事,但逃避又係唔係好嘅方法呢?有啲父母可能會覺得仔女仲細,唔應該同佢哋探討呢啲比較敏感嘅話題,甚至覺得其實有咩好教,到時就自然識面對啦!

早幾日就有JM分享咗佢同囝囝嘅深情對話,講到生死,囝囝就話假若媽媽先死,可唔可以喺天堂門口等埋佢,到佢老咗,仲叫媽媽要記得接返佢,一起投胎,下世要再一齊過;聽到呢度,作為父母真係又感動又難捨,死亡係大家都避免唔到嘅事,咁如果自己或者有親人突然離開,又會對仔女造成咩影響呢?

「所以啲人信教幾好,死後喺天堂相見。」

「朋友老公病死咗,佢仔問朋友,爸爸點解會死。朋友話可能係天父對我哋嘅考驗,囝囝答佢可唔可以叫天父考驗第二個。」

「小朋友真係好天真,不過亦證明佢好錫你,我女都有同我講,我哋死都要一齊。」

「上個禮拜先同我仔講起下一世,阿仔都話想繼續做返我個仔,聽到好sweet,好開心個仔咁鍾意自己。」

討論區熱話:約定下世再見

討論區熱話:約定下世再見

不論係喺虛擬嘅卡通世界,甚至係現實中,我哋都經常會接觸到死亡呢個「事實」,有父母擔心傷害仔女幼小心靈,即使親人又或者寵物離世,都選擇以「避重就輕」方法,輕輕帶過就算,好似話往生者去咗「好遠嘅地方」、「遲啲會再見」等等,偏偏就無好好向小朋友灌輸正確嘅死亡認知,更莫講為佢哋建設好優質嘅心理狀況。

其實不同嘅家庭教育、信仰都會令小朋友對「死亡」有唔同嘅睇法,但不約而同嘅係「死亡」都係生命嘅一部分,只係應該點解令佢哋明白當中緣由呢?

記得有朋友分享過,佢嘅父母喺佢細個嘅時間,當家中嘅寵物離世之後,就會趁仔女唔為意嘅時間「打包」掉去垃圾房,就連好好道別嘅機會都無,呢個舉動無疑亦令朋友成長後,驚覺事實嘅一刻留下唔好嘅陰影,亦唔多唔少衍生咗對父母嘅埋怨,所以話,為小朋友「拒收」死亡訊息,其實真係絕對唔係好事!

鯊魚太覺得關於向小朋友灌輸死亡教育,首先係要由淺入深,用佢嘅語言,令佢明白死亡等於啲咩,好似話死咗之後,身體就唔會郁,已經無咗生命,亦唔會好似卡通入面嘅主角會復活,所以學懂珍惜比一切都嚟得重要;另外,切忌同小朋友形容死亡係去咗一個更好、無憂無慮嘅地方,令佢哋覺得死亡「好處」就係無痛苦、無煩惱,以至將來遇到挫折嘅時候,增加以尋死嚟解決問題嘅機會。

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

馬來西亞男童父離世 強忍淚水接畢業證書 網民集氣送祝福

【港識教養】父母必看!最傷孩子的10句話 你有說過嗎?

【育兒鬆一ZONE】孩子升小一的五大「需要」

【開學準備】擺脫「開學症候群」 生活簡單3步改善!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊