2018-06-22

17.9K

兩個細路咩都爭一餐 媽咪創意罰法:互嘈半個鐘唔准停


屋企有兩個細路嘅阿媽就會明白有幾咁煩!咩都爭一餐,少少事又嘈交,有時仲會打交!叫都叫唔住,日日都搞到雞飛狗跳咁。

最近喺forum碌到個post話,媽咪買左玩具諗住兩個小朋友開心吓,點知都係打交收場,好冇癮,好有同感啊!有啲媽媽就話睇化晒架喇,唔打先奇呀!好似屋企嗰兩兄妹罰緊企都照打,打到變熊貓眼,但轉個頭又攬埋一齊睇電視,做阿媽嘅真係唔知好嬲定好笑。生三個嘅仲大劑,不過好在都係兄弟互打或者阿妹打阿哥啫,都識鍚住個妹嘅,咁都好啲。

阿媽可以對細路哥嘅打鬧唔咁上心,之不過只係一味食花生咁又唔得架喎。都有方法避免呢啲情況發生嘅:

盡量公平 教會分享
等兩個小朋友知道父母嘅愛係冇偏頗,佢哋就唔會因冇安全感而咩都想爭。不過由於小朋友嘅性別、年齡或者性格唔同,其實都好難做到樣樣嘢都一式一樣。而且細路哥都要學識分享玩具,因為唔係每樣嘢都需要或者負擔到買每人一份架嘛!

訂立規矩
都可以一早講定,玩新玩具時,如果出現搶或者打交嘅情況就會掉咗佢,個個冇得玩!雖然會搞到大人小朋友都好冇癮,但真係要付諸實行先有用架。經網民實證,試過一次以後就唔再搶喇,家姐會說服細佬一人玩一陣咁話喎。要注意嘅係,「唔畀玩」同「掉咗佢」係兩個概念嚟架!當然係後者震攝力高啲,不過都難啲實行喇~

溫馨提示
如果有過兩個細路爭嘢玩,最後冇得玩收場嘅先例。有網民建議阿媽喺下次玩新玩具之前提吓佢哋,上次就係因為點樣樣,搞到大家都冇得玩喇!不厭其煩咁loop幾次,總有一個細路會醒水識做嘅。

創意罰法
打交罰企、罰攬攬對方都正路。有啲媽咪會拎爸爸嘅大T-shirt笠住兩個小朋友,有啲仲會計時,要打交就唔該打足幾耐。結果一個話要打,一個唔想打,就冇得打嚕。仲有罰兩兄弟互嘈半個鐘唔准停,講到冇嘢好講之下,一個背多啦A夢台詞,一個就講武俠小說台詞,九唔搭八之下完成懲罰。不得不佩服呢位媽媽嘅智慧,講到口水都乾,下次實唔敢輕易撩交嗌喇哈哈!

有媽咪話,兩兄弟日日嘈、日日打、日日爭,但當其中一個去咗camp見唔到又會掛住對方,真係唔明佢哋諗緊咩!

屋企有兩個(或以上)小朋友煩係煩啲,不過手足之間嘅感情,可能就係咁喇~嘈吓交同打吓交,都係令小朋友學識分享同溝通嘅渠道嚟嘅!

入討論區一齊傾

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【崩潰阿媽】男童行超市手多篤爛貨架所有水蜜桃 媽媽被迫全部買下

善用紙皮製造玩意 變化出無限個可能

儲起嘅錢幾時先可以用呢?/點解放假唔去迪迪尼或海場公園玩?

孩子犯錯,要懲罰,還是不要懲罰?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊