2015-07-14

7.9K

提升抗逆力四部曲

 
一般來說,逆境是指人生中所遇到的困難、挑戰和挫折。它是從外而來,而不是自己可以完全控制的。每個人都會有機會面對逆境,但每個人面對逆境時的處理方法各有不同。

 

孩子通常可透過不同的活動或親子遊戲,甚至由成人從旁提點和指導去學習面對逆境。即使發展有障礙的小朋友(包括自閉症、讀寫障礙、專注力失調/過度活躍症、發展遲緩等),他們只要透過不同的活動,不斷重複學習面對逆境時基本技巧,並在生活中不斷累積經驗,也可慢慢地學懂處理不同的情況。

 

培養孩子的抗逆能力,家長的參與不可或缺,因為孩子們會觀察和模仿家長面對困難逆境時的態度,處理方法及控制自己的情緒等。當孩子面對困難時,家長充當着「輔導者」的角色,在他們身邊引導和協助孩子積極面對,所以家長的支持和參與是十分重要的。

 

家長引領孩子改變逆境的步驟:
1. 說出感受:當面對困難時,家長可引導孩子說出感受。
2. 分析問題原因:協助孩子分析出現問題的原因,以及自己可以改善的地方。
3. 解決方法:協助孩子積極解決困難,從而提升他們面對困難的信心。
4. 實際行動:教導孩子按部就班,付諸實行。

如第四步失敗,可以返回第二步再作討論。

 

例子:

仔仔好怕水,每次行近泳池邊或海邊就會往回跑。

1. 說出感受:陪佢坐喺泳池邊不遠處,同佢傾下,幫助佢表達對水的感覺,可能覺得尐水好凍,唔舒服,或者水好深,好驚會浸親咁。家長必須明確表達理解孩子的感受。
2. 分析問題原因:因為佢唔識游水,喺水中佢會沉落水底,佢唔知點樣先可以浮返起。
3. 解決方法:仔仔提出可以喺淺水地方玩,或者用水泡或浮版等輔助物品。(家長也可先同小朋友討論,之後再提議)。
4. 實際行動:買咗一個佢喜歡的水泡。同決定利用今個暑假報名學游水。

 

再一次去泳池,今次有進步,但依然都唔敢去水深的地方……首先要讚下佢今次有落水好勇敢有進步,然後:

2. 分析問題原因:因為佢唔識游水,佢始終都唔知點先可以同個水泡一齊浮起。
3. 解決方法:我提議佢觀察下泳池入面唔怕水嘅小朋友,仔仔發現唔怕水嘅小朋友大部分都唔洗水泡,於是我提議仔仔,不如一齊去訪問下佢哋,點解佢哋唔怕水。最後得出一個結論,原來佢哋都識游水,於是仔仔就話不如我哋都學游水,學識咗咁咪唔怕囉。
4. 實際行動:於是我哋就利用呢個暑假報名學游水。

 

下一次,我將同大家分享幾個可提升抗逆能力的活動和遊戲。

 

資料來源:
《AQ逆境商數》時報文化出版企業股份有限公司,1997 (Stoltz, P.G.)莊安琪(譯)(1997)。

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

給父母的遊戲課——與孩子齊齊玩的實習日誌

【好物分享】dokiPal兒童智能手錶

處理不當行為 指令要簡而精

【育兒攻略】幼兒大發脾氣!父母5招保冷靜

緊貼新冠肺炎最新相關資訊