2017-10-09

2.3K

【好奇心】一切都要抱「從什麼時候開始」的疑問

20171009_Curiosity

每一次上堂,小朋友嘅問題都會讓我思考不停。每堂都玩腦筋急轉彎,作為一個老師,回答問題係我嘅責任,也是畀學費以後,package包的。

當然只係講笑,小朋友嘅問題每一個都好珍貴。呈現一份未有被泯滅的童心,以及學習的動機。好多家長都會希望培養小朋友好奇心,令佢地係學習道路上,可以得心應手啲。其實只要我地唔拒絕孩子提出疑問,依一個已經係十分必要的要訣。聽起上黎好似簡單到我呃咗大家睇我寫嘅野,但我係街上面觀察到嘅,足以證明依個要訣有實行嘅困難。

就以就黎破產嘅反斗城為例,每次入到去總有一兩個小豆丁係度問依樣個樣係咩黎架?而你一定會聽過有爸爸媽媽會一臉不耐煩地答個小朋友「你唔需要知道」或者係「講咗你都唔識」。

家長一日對足依個「問題童年」咁多個鐘,真係再多心力都會透支,作為戰友,我係深表同情。奈何,我地要一字記之曰:「忍」依啲說話真係少講為妙!小朋友可能就咁抹殺一切對學習嘅熱情。

家長必須要知道小朋友本身就係好奇心嘅載體,根本唔需要培養,要嘅係好好保存。孩子提問大人,原因係我地都係小朋友眼中嘅「權威」,佢地會覺得我地年長所以有一定閱歷,可以同佢地分享經驗。可惜我地都心力交瘁,作為已經係社會打滾多年嘅成年人,我地都存在怠惰的心態,缺乏求知慾。所以要引導小朋友學習,家長都必須每事由「從哪裡開始」去探索更多的知識。作為孩子成長的同伴,我地都要抱疑問嘅態度,無論任何孩子有興趣想知道嘅事情都向事情本質出發。

例如孩子問:「點解爸爸你杯咖啡味道咁特別?」爸爸可以由咖啡豆係點黎開始同小朋友一齊去求證,因為疑問的態度會引申出不同的探索可能,孩子會由咖啡豆的種植開始,漸漸接觸到佢週邊嘅資訊,然後我地可以再向孩子提出更多小疑問,要孩子習慣「擴散性思考」,將因果串連。

如果每個小朋友的問題我地都認真對待,並且收起我地成年人覺得一切都要概括承受、理所當然的陋習,孩子會發覺學習的趣味,並且日後遇到更多問題的時候,都可以從記憶寶庫中,將學返黎嘅所有資料活用,舉一反三。

我地不得不承認,學校的教育在於「灌輸」,但真正的教育應該在於個人主動性。因此,我地要保守好小朋友每一個發問嘅機會,因為學習從來都唔需要你講我聽,而係獨立探索、互相影響。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

專家教你:如何培育一個充滿創意的孩子

7個好理由:就由得小朋友悶吓啦!

【親子溝通】孩子珍貴的「為什麼」

【盪鞦韆】就這麼幾年,讓孩子做回一個孩子吧!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊