2017-07-04

20.2K

【育兒分享】其實蝸牛並不慢,只是我們認為不夠快。

20170704_SNAIL

早前看了一個有關一個人帶著一隻蝸牛去散步的文章,大意是說一個人拖著蝸牛去散步,一直嫌棄著蝸牛走得慢,要趕它踢它叫它走快一點,最後著實發覺趕不到它,唯有陪它一起慢走,結果發現原來慢走的時候可以看到路旁自己一直忽略了的風景⋯⋯

 

那個比喻裡說小孩就是那隻我們一直拖著的蝸牛,你迫牠打牠,牠還是那麼慢,其實蝸牛並沒有很慢,牠正在用它的速度向前進,只是那速度我們認為不夠快。

 

而所謂的快,是我們被社會一直迫出來的,明明可以做一小時的被迫要在半小時內交,慢慢被迫成15分鐘,在什麼都要快靚正的世界容不下一點點慢!

 

什麼時候要會翻身,什麼時候要爬,什麼時候要會說話,每天爭分奪秒,何不讓蝸牛按自己的速度走呢?

 

點解突然之間會咁諗呢?事緣我家大dir之前同同月份既小朋友出去玩,玩一玩發現個個滿9個月嘅BB已經會爬會扶站甚至可以自行企一陣,而我家大dir連爬都不會,趴喺地下只會哭,我就諗係咪因爲媽媽我無訓練佢呢?於是番屋企就迫佢爬,但佢根本唔想,於是我推佢爬咁佢就喊住望住我,好似同我講佢根本就唔想咁,於是我諗起依個故事,我就放棄了。

 

做父母既就係要幫佢地將佢地既專長發揮出來,何必迫佢做d佢唔想又唔鍾意既野呢?共勉之……

 

係今日差不多10個月大他會扶站,但還是沒有在爬喇!(見文首附圖)

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

世界奇妙物語

【日久。親情。】孩子在家日對夜對的日子

成年子女難相處?3點建立愉快親子關係

日本媽媽 vs 香港媽媽

緊貼新冠肺炎最新相關資訊