2020-05-29

3.7K

K1小朋友學嘢慢怕追唔上 復課後應重讀一年嗎?

疫情之下,學童停課近4個月,令今學年返學日數銳減。最近嘅熱話,非復課莫屬啦。好多媽媽都終於解放,小朋友有得返學啦,可喜可賀。之但係,家有K1同K2小朋友嘅媽媽就冇呢支歌仔唱啦,K1同K2小朋友今年唔會復課,要等到9月⋯⋯

對於直接升班嘅安排,有媽媽擔心仲未適應到學校生活嘅K1小朋友,嚟緊升K2會跟唔上進度⋯⋯嗰位媽媽有意畀小朋友重讀一年,但又唔想衝動行事。其實相信唔少家長都會考慮重讀,但K1都有需要重讀嗎?

熱門討論:疫情關係好唔好repeat?

其他網民意見:

「考唔到心儀小學,先重讀K3啦!」

「補習追返進度,9月繼續升K2」

「K1唔需要重讀啦」

有網民認為重讀K1意義不大,應該將目光放遠,假如考唔到心儀小學再考慮重讀K3。起碼小學真係小朋友教育上一個里程碑,比較值得留級去搏間好嘅學校。而且9月K2開學前,家長仲有時間為小朋友「補底」,K1嘅學術嘢都唔會好深,相信問題都唔大。

雖然小朋友童年稍瞬即逝,但讀多一年讀少一年書都唔會有太大影響,家長都唔需要喺做決定時太大壓力。最緊要家長充份了解小朋友情況,或者同校方商量,作出對小朋友就合適嘅選擇!

熱門討論:疫情關係好唔好repeat?

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

應否讓細B重讀一年幼稚園?

【報幼稚園K1必睇】面試中空寶=冇書讀?留意幼稚園尚餘空缺(不斷更新)