2014-07-30

3.6K

明日之星?Dino囝囝初登埸!

Dino-2
孖仔Soler最近為服裝品牌行騷,在天橋上的意大利靚仔,當然謀殺不少菲林,不過同場就有另一位「明日之星」更搶風頭,他就是Dino的囝囝:Damiano!

 

Soler近日終於解決了跟舊公司的合約糾紛,重新投入新工作了!新開始就安排了一埸fashion show,本身就是模特兒身材的兩人,在行騷時當然應付自如,不過當日Dino就帶著囝囝Damiano行埋一份。

 

相中所見,初踏台板的Damiano走得似模似樣,絕不欺場。加上第一次行騷,就已經表現得非常淡定,搶盡爸爸同大伯Julio的風頭,令全場掌聲不絕,小小年紀不容忽視。

 

有報導更指Damiano行完騷都好想再出台。跟爸爸和大伯一樣熱愛舞台表現,看來Dino囝囝大有可能成為「明日之星」!

 

Dino 1

 

資料來源:http://hk.weibo.com/daily/news/20140728/-9-6825/1.html

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【星訪】嚴父陳國峰拒報名校催谷兒子:學做人更重要

【BB來了】徐榮:同仔女旅行好過二人世界!維持12婚姻的秘訣是生BB!

【BB來了】黎諾懿回憶小春雞出世:換片餵奶似趕火車 頭十幾日好黑暗!

Bob嫂六年前初做全職媽壓力爆煲 感激Bob無限支持 Bob:「爸爸們唔好覺得咩都係老馮!」

緊貼新冠肺炎最新相關資訊