2015-12-16

2.2K

海軍爸爸給子女們的聖誕禮物

海軍爸爸給子女們的聖誕禮物

Rob Stella 的三位子女,今年得到一份驚喜的聖誕禮物。

Rob 是一名海軍,離家服役了一年,在與聖誕老人攝影聖誕節相片時,突然出現。

已經擔任海軍23年的 Rob,在十二月五日完成最後的任務後,剛好趕及與家人一起拍攝聖誕節照片。

因為日程改動了,令子女們都認為爸爸趕不及回來一起拍照,但最後 Rob 發現可以趕得及航班,他通知了太太,但沒有跟子女們說過。

於是,太太跟商場的經理談過,希望安排爸爸躲在聖誕老人身後,在適當時機就突然出現,一起拍攝照片。

Rob 聽著子女們的聲音,靜候著攝影師叫他們準備的 "1, 2, 3",他知道子女們正全神看著鏡頭時,就是時機在背後現身。

當然,子女們的反應難以用文字形容。最年少的兒子撲過去跟爸爸擁抱,女兒就崩潰的大哭了起來。

海軍爸爸給子女們的聖誕禮物
Rob 說,女兒的反應令他的心像溶掉一樣,自己要離家服役,令女兒的心碎,作為爸爸感覺很不好受。他希望今年的這個驚喜,可以彌補一切。

Rob: "每年要跟子女們說自己要走了,是最困難的事情。"

Source: Deployed military dad surprises family by photobombing their Christmas photo

(來源網站附有當時拍攝聖誕合照的影片)

海軍爸爸給子女們的聖誕禮物


相關文章

【親子好去處】環保X創意 自己聖誕樹自己做 與孩子共度綠色聖誕節

【聖誕好去處】留意Donut & Ah Meow活動車 有得玩仲有派發10萬份禮物

【親子好去處】昂坪360聖誕嘉年華 邊玩邊食邊打卡 齊齊歡度聖誕佳節!

【聖誕好去處】童星點心麵聖誕玩味樂園 神還原四大人氣打卡位!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊