2019-08-08

1.9K

真正的「開心食物」!飲食的開心營養素

上星期跟大家提及到血清素被稱為快樂賀爾蒙,對情緒管理和睡眠質素扮演著十分重要的角色。在飲食上,我們可進食含豐富色胺酸的食物,有助製造或提升體內血清素的水平。

大家有興趣的話,可參考上一期的專欄。另外,今星期會再跟大家介紹其他有助放鬆心情的營養素。

不少人認為進食糖果和朱古力等甜食會令人開心,事實上,這類的甜食都會加入精製糖,容易被身體吸收,令血糖急升,從而加強血清素分泌,令我們變得開心。但這只是短暫的後果,當血糖經歷急升急降,會令情緒起伏變得更大。因此,它們並非真正的「開心食物」。

全穀物來源如全麥包、全麥餅乾、糙米飯等,含有膳食纖維而且GI值低,可穩定地為腦部供應糖分和能量,及增加血清素分泌。

Omega-3脂肪酸來源如三文魚、吞拿魚、鯖魚、沙甸魚等深海魚,可抑制壓力荷爾蒙及增加血清素的分泌。但身體無法自行合成Omega-3脂肪酸,須由食物中攝取。

維他命B雜來源如香蕉、蕃薯、麥片或全穀物玉米片等。維他命B1及B6有助代謝糖份及蛋白質,吸收不足會使人煩躁、感到疲倦和心情低落。

鈣質來源如牛奶、奶製品、硬豆腐、沙甸魚等,可減少肌肉緊張,較不易緊張、暴燥及焦慮。

以上種種的營養素均對維持精神、大腦放鬆有幫助。然而,長遠來說,想有效減壓當然是找出壓力的來源,解決根源的問題,有良好的睡眠質素,也自然會快樂一點!

instagram:@nutritionist_kathy

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【營養師話你知】鈣質對小朋友的好處及作用

【營養師話你知】鈣質與維他命D對小朋友的重要性!

【兒童健康】嫲嫲嫌孫女矮狂買鈣片 媽媽憂影響健康:平日又寵容佢偏食!

【營養師話你知】乳糖不耐症的小朋友 即是牛奶過敏?有解決方法?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊